Olet tässä

Virkoihin ja virkanimikkeisiin muutoksia kaupunkiympäristön organisaatiomuutoksesta johtuen

17.4.2018

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.4. muutoksista kaupunkiympäristön virkanimikkeisiin sekä virkoihin. Muutokset liittyvät kaupunkiympäristön organisaatiomuutokseen ja uuteen toimintamalliin, joka vahvistettiin lopullisesti maaliskuussa 2018 kaupunkirakenne- sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksyessä uuden toimintasäännön.

Organisaatiomuutoksessa johtamisjärjestelmää on selkiytetty ja päällekkäisyyksiä on karsittu. Kehittämisen lähtökohtana on ollut toiminnan tarpeet ja tavoitteena on henkilöstöresurssien parempi hallinta, sijoittuminen sekä yhteiskäyttö.

Valtuusto hyväksyi 11.12.2017 organisaatiomuutoksesta johtuvat muutokset kaupungin hallintosääntöön, missä yhteydessä hyväksyttiin jo osa virka- ja virkanimikemuutoksista. Tuossa yhteydessä tekninen johtajan virkanimike muuttui kaupunkiympäristöjohtajaksi, kaavoituspäällikön virkanimike muuttui kaupunkisuunnittelupäälliköksi ja kiinteistöisännöitsijän virkanimike muuttui kiinteistöpäälliköksi. Suunnitteluinsinöörin toimi muuttui kaupunkilupapäällikön viraksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi 16.4. muut organisaatiomuutoksesta johtuvat virka- ja virkanimikemuutokset. Virkanimikkeet on pyritty muuttamaan nykyisiä työtehtäviä vastaavaksi. Toimien muuttaminen viroiksi perustuu siihen, että niihin liittyy julkisen vallan käyttö maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa asioissa.

Virkanimikkeitä muutettiin seuraavasti:

 • hallintosihteeri> hallintopäällikkö
 • maankäyttöteknikko> maankäyttöinsinööri
 • ympäristösuunnittelijat (2 hlöä)> ympäristötarkastaja
 • vs. kaupungininsinööri> infrapäällikkö
 • palvelupäällikkö> kehittämisasiantuntija
 • palvelusuunnittelija> kehitys- ja palvelusuunnittelija
 • pysäköinnintarkastaja> johtava pysäköinnintarkastaja

Seuraavat toimet muutettiin viroiksi:

 • mittaustyönjohtaja> mittaustyöpäällikkö
 • paikkatietosuunnittelija> paikkatietopäällikkö 
 • yhdyskuntatekniikan suunnittelija> infratarkastaja 
 • suunnitteluhortonomi>kaupunginpuutarhuri 

Paikkatietosuunnittelijan ja paikkatietopäällikön vakanssit yhdistettiin paikkatietopäällikön viraksi ja kokonaan lakkautettiin kaupungininsinöörin ja ympäristösuunnittelijan virat.

Sivun alkuun

Päivitetty 17.4.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta