Olet tässä

Keskuspuiston alustava suunnittelu käynnistyy

9.1.2018

Kaupunginhallitus päätti 8.1. käynnistää keskuspuiston suunnittelun ja nimetä sitä varten työryhmän. Alustavan suunnitelman tulee olla valmis elokuun 2018 loppuun mennessä. Suunnitelmassa tulee olla mukana monitoimihalli- /urheilutalokokonaisuus, joka sisältyy vuoden 2018 talousarvioasiakirjaan. Kaupunginhallitus myös päätti, että keskuskentän kaavoituksellisia edellytyksiä tarkastellaan.

Kaupunginhallitus nimitti syyskuussa 2017 työryhmän tarkastelemaan jalkapalloilun olosuhteita. Työryhmän työn tulos esiteltiin kaupunginhallitukselle 18. joulukuuta. Työryhmä esitti, että Kokkolaan rakennetaan jalkapallokenttä Keskuspuistoon yhtenä kokonaisuutena monitoimiareenan kanssa. Alueella on ennestään uimahalli ja jäähalli sekä runsaasti pysäköintitilaa.

Kaupunginhallitus kävi asiasta lähetekeskustelun jatkovalmistelun pohjaksi. Lähetekeskustelussa tuotiin esiin, että jalkapallon kilpailuolosuhteiden kehittämistä laajennetaan koskemaan keskuspuiston suunnittelua. Myös keskuskentän kaavoituksellisia edellytyksiä tarkastellaan. Tavoitteena jatkokehittämiselle olisi, että mahdolliset tulevat tuotot hyödynnetään keskuspuiston suunnitelman toteuttamisessa.

Jo lähetekeskustelussa nähtiin tarpeelliseksi laajentaa työryhmän kokoonpanoa. Kaupunginhallitus päätti nimetä työryhmään valtuuston puheenjohtajan, joka toimii työryhmän puheenjohtajana, kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginarkkitehdin, kaupunkisuunnittelupäällikön, kehitysjohtajan, liikuntatoimenjohtajan, sivistystoimen talouspäällikön ja kaupunginjohtajan. Työryhmä voi tarpeen mukaan kutsua kuultavaksi muita asiantuntijoita.

Sivun alkuun

Päivitetty 9.1.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta