Olet tässä

Tulo- ja kiinteistöveroprosentit esitetään pidettävän ennallaan

6.11.2018

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2019 tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja kokouksessaan maanantaina 5. marraskuuta. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tulo- ja kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan. Kaupunginvaltuusto päättää veroprosenteista maanantaina 19. marraskuuta.

Kaupungin strategiassa on tavoitteena alentaa verotusta valtuustokauden aikana. Kuitenkin vuoden 2019 talousarviossa vuosikate riittää vain niukasti poistoihin ja kaupungin velkamäärä kasvaa edelleen. Kaupungin rahoitusasema kokonaisuutena ei vielä ensi vuonna mahdollista veroprosentin alentamista tuloverojen kasvusta huolimatta.

Ensi vuoden talousarvio sisältää lisäksi merkittäviä riskitekijöitä, jotka toteutuessaan voivat kääntää ylijäämäisen talousarvion alijäämäiseksi. Suurimpina riskeinä nähdään muun muassa sosiaali- ja terveysmenojen kehystä suurempi kasvu, lyhyiden korkojen nousu jo ensi vuoden aikana, palvelutarpeen kasvu varhaiskasvatuspalveluissa ja sitä kautta palkkabudjetin kasvu.

Kaupunginhallitus esittääkin, että tulovero- ja kiinteistöveroprosentit pysyisivät ensi vuonna ennallaan. Tällöin tuloveroprosentti olisi 21,75 prosenttia ja yleinen kiinteistöveroprosentti olisi 1,25 prosenttia. Vakituisten asuntojen osalta veroprosentti olisi 0,70 prosenttia ja muiden osalta 1,10 prosenttia. Rakentamattoman rakennuspaikan osalta se olisi 3,25 prosenttia ja voimalaitosten osalta 3,10 prosenttia. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero olisi edelleen 0,00 prosenttia.

Esitetyillä veroprosenteilla verotulot olisivat arvion mukaan ensi vuonna yhteensä 198,8 miljoonaa euroa. Tuloveron tuotto olisi 166 miljoonaa euroa, yhteisöveron 17,3 miljoonaa euroa ja kiinteistöverojen yhteensä 15,5 miljoonaa euroa.

Sivun alkuun

Päivitetty 6.11.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta