Olet tässä

Kosilan alueesta on valmistunut ideasuunnitelma

2.10.2018

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsitteli kokouksessaan 1.10.2018 Kosilan alueesta valmistunutta ideasuunnitelmaa, jossa visioidaan alueen kehittämistä pitkällä aikavälillä. Ideasuunnitelma liittyy Kokkolan raideliikenteen ja keskusta-alueen kehittämiseen eli KlaRa –hankekokonaisuuteen ja se toimii pohjana jatkosuunnittelulle ja eri sidosryhmien välisille keskusteluille.

Ideasuunnitelman tavoitteena on elävöittää ja tiivistää Kokkolan keskustaa kaupungin strategian pohjalta. Suunnitelman tavoitteena on edesauttaa uusien asukkaiden, uusien kaupallisten toimijoiden ja aivan uudenlaisten toiminnallisten hybridien tuomista Kokkolan kaupunkikeskukseen.

Suunnitelman ytimen muodostaa monitoimintainen asumisen, osaamisen, kaupan ja tapahtumien keskus Rautatientorin, Tullipakkahuoneen ja Kosilan veturitallien muodostamaan sektoriin. Kosilan eteläistä aluetta kehitetään suunnitelman mukaan valtatien 8 vetovoimaan tukeutuvan kaupan ja työpaikka-alueen keskittymänä. Kallentorin aluetta tiivistetään urbaanimmaksi asumisen ja kaupan keskittymäksi.

Suunnitelmassa on esitetty 16 tiivistämisen ja liikenteen parantamisen solmukohtaa. Tällaisia ovat muun muassa Energiatien alikulku, valtatie 8 kehittäminen, rautatie- ja linja-autoaseman alue, talonpojankadun uusi kiertoliittymä, Rautientorin kehittäminen, Tullipakkahuoneen osaamisen ja tapahtumien keskittymä, Höyläämönkadun monitoimintainen kortteli ja Kosilan alueen kehittäminen ja liityntäpysäköinti.

Kaupunkikuvallisesti suunnitelma lähtee kahdesta korkean rakentamisen keskittymästä, joihin molempiin sijoittuisi kolme tornitaloa (12 kerrosta). Keskittymät sijoittuvat keskustan sisääntulojen yhteyteen: läntinen keskittymä Vaasantien rautatiesillan ympäristöön ja itäinen keskittymä Kallentorin kauppakeskuksen ympäristöön.

Uusia asukkaita ideasuunnitelma-alueelle tulisi sijoittumaan maksimissaan yli 4 000.

Sivun alkuun

Päivitetty 2.10.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta