Olet tässä

Kuuluttamisen pääkanavina kaupungin verkkosivut ja kaupungintalon ilmoitustaulu

25.6.2018

Kaupungin kuuluttamisen pääkanavat ovat kaupungin verkkosivut ja kaupungintalon ilmoitustaulu.  Kuulutusilmoitukset löytyvät verkkosivujen etusivulta kohdasta Ilmoitustaulu.

Kuntalaissa korostuu tietoverkkojen merkitys tiedonvälityksessä. Tietoverkoilla tarkoitetaan ensi sijassa kunnan omaa www-sivua. Kaupungin kuulutukset ja muut tiedotusluonteiset ilmoitukset julkaistaan pääsääntöisesti kaupungin www-sivuilla ja virallisella ilmoitustaululla kaupungintalon aulassa.

Lehdissä kuuluttamista ei kuntalaissa mainita enää velvoittavana, mutta sitä voidaan edelleen käyttää kuntalaisten informoimiseksi.

Maankäytön ja muut erityislait edellyttävät edelleen lehti-ilmoittamista. Näistä asioista kaupunki ilmoittaa edelleen julkaisemalla kuulutukset verkkosivun ja ilmoitustaulun lisäksi sanomalehdessä.

Kuulutusilmoitukset julkaistaan verkkosivujen etusivulla otsikon Ilmoitustaulu alla seuraavina aihealueina: Kaavat, Kadut ja viheralueet, Rakentaminen, Ympäristöasiat ja Muut ilmoitukset. Tontteihin liittyvät asiat löytyvät otsikon Rakentaminen alta.

Kunkin aihealueen mukaiset ilmoitukset avautuvat otsikosta listana. Mikäli ajankohtaisia ilmoituksia ei tietystä aiheesta sillä hetkellä ole, aukeaa tyhjä sivu.

Kuulutusilmoituksien päivittämisestä verkkosivuille huolehtii kyseistä asiaa hoitava toimiala tai vastuualue.

Päivitetty 22.6.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta