Olet tässä

Kokkola mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta kehittämistyössä – kysely avoinna

22.11.2018

Lapsiystävällinen kunta -malli tukee kuntia lapsen oikeuksien toteuttamisessa. Mallin avulla kunnat voivat arvioida ja kehittää toimintaansa paremmin lapset ja nuoret huomioivaksi. Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa kuntia riippumatta siitä, toteuttavatko ne mallia tai eivät. Malli ei siis aseta kunnille uusia velvoitteita, vaan se on työkalu, jonka avulla kunnan kehittämistyöhön voidaan ottaa vahvemmin mukaan lapsen oikeusnäkökulma.

Ennen kehittämistyön käynnistämistä tulee kuntien tehdä alkukartoitus nykytilasta. Alkukartoitusta varten kuullaan lapsia ja nuoria sekä vanhempia, kaikkia kaupungin toimialoja, Soitea, kaupungin päätöksenteon luottamushenkilöitä sekä lasten ja nuorten parissa toimivia kansalaistoimijoita. Kehittämistyössä tärkeässä roolissa on lasten ja nuorten osallisuus. Kokkola lähti mukaan hankkeeseen kaupunginhallituksen päätöksellä  §256 8.5.2017. 

Jo nyt alkukartoitusvaiheessa lapsia ja nuoria on kuultu laajasti ala- ja yläkoulujen oppilaskuntien hallitusten sekä nuorisovaltuuston ja toisen asteen opiskelijakuntien kautta. 

Lapsiperheitä, vanhempia ja huoltajia kuullaan Webropol-kyselyn muodossa, joka sisältää kaksi kysymästä kartoittaen vanhempien näkemyksen nykytilasta sekä toiveen kaupungin kehittämiskohteista lapsiystävällisyyden edistämiseksi. 
 
Kyselyyn pääsee vastaamaan viereistä linkistä. Kysely on avoinna 5.12.2018 saakka. 

Vastaukset tallentuvat nimettöminä eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Näitä vastauksia tullaan käyttämään osana Kokkolan kaupungin lapsiystävällisyyden alkukartoitusraporttia. Kaikkien alkukartoitukseen osallistuneiden tahojen näkemysten pohjalta tullaan valitsemaan Kokkolalle 2-3 kehittämiskohdetta, joiden tueksi laaditaan toimintasuunnitelma alkuvuonna 2019.

Sivun alkuun

Päivitetty 22.11.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta