Olet tässä

Maakuntavaaleissa Kokkolassa on viisi ennakkoäänestyspaikkaa

19.6.2018

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.6.2018 maakuntavaalien ennakkoäänestyksen, vaalipäivän äänestyksen ja ulkomainonnan järjestämisestä Kokkolassa. Tulevien maakuntavaalien järjestämisajankohta on edelleen avoin, koska hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi on edelleen valmisteilla.

Kaupunginhallitus päätti, että ennakkoäänestyspaikkoina toimivat kaupungintalo, Ullavan aluetoimisto, Kälviän ja Lohtajan kirjastot sekä uutena ennakkoäänestyspaikkana Kokkolan pääkirjasto. Nämä paikat ovat sijainniltaan keskeisiä ja niissä toimii kaupungin tietoverkko. Ennakkoäänestyspaikkoja määrättäessä on niitä tarkasteltu oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan esteettömyyden, aatteellisen ja taloudellisen puolueettomuuden sekä järjestyksenpidon kannalta. Ohjeistuksen mukaan ennakkoäänestyspaikan tulee olla myös riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti.

Kaupungin Otakantaa.fi -palvelussa 22.2.–15.3.2018 toteuttaman kyselyn perusteella olemassa olevat ennakkoäänestyspaikat vastasivat hyvin kokkolalaisten tarpeita. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 98 vastausta. Suurin osa vastaajista (80 %) oli sitä mieltä, että nykyiset ennakkoäänestyspaikat vastaavat heidän tarpeitaan. Myös avoimessa kysymyksessä ennakkoäänestämisen kehittämisestä lähes puolet (48 %) kysymykseen vastanneista oli sitä mieltä, että nykyinen järjestelmä on toimiva. Mieluiten ennakkoon käytäisiin äänestämässä kaupungintalolla (56 % kysymykseen vastanneista).

Kaupunginhallitus päätti edelleen, että ennakkoäänestyksen aikana laitosäänestyspaikkoina toimii yhteensä 23 laitosta ja sosiaalihuollon toimintayksikköä.

Varsinaisena vaalipäivänä äänestys järjestetään ensimmäistä kertaa 15 äänestyspaikalla kaupunginvaltuuston 29.1.2018 tekemän äänestysaluepäätöksen mukaisesti. Hakalahden äänestysalueella varsinaisena vaalipäivänä väistötilana toimii edelleen Donnerska skolan. Rakennuksen kellari on tuolloin vielä remontissa, mutta muut tilat ovat käytössä. Kälviän äänestysalueella väistötiloina toimii Kälviän kirjasto, koska aluetoimisto ei sovellu remontin takia äänestyskäyttöön. Öjan äänestysalueella äänestys pyritään järjestämään edelleen Öjan entisellä päiväkodilla osoitteessa Skählintie 4.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että rekisteröidyille puolueille ja valitsijayhdistyksille annetaan mahdollisuus mainostaa ehdokkaita kaupungin järjestämissä vaalimainospaikoissa maksutta kuten ennenkin. Kaupungin järjestämästä vaalimainonnasta kuten vaalimainoskehikoista, niiden pystyttämisestä ja poistamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa kaupunki. Kaupungin järjestämä vaalimainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Sivun alkuun

Päivitetty 19.6.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta