Olet tässä

Pohjavedenoton ympäristövaikutuksia selvitetään Karhinkankaan ja Sivakkokankaan pohjavesialueilla

11.7.2018

Kokkolan Vesi on käynnistämässä Karhinkankaan ja Sivakkokankaan pohjavesialueiden ympäristövaikutusten arviointihankketta. Hankkeessa selvitetään Karhinkankaan ja Sivakkokankaan pohjavesialueiden vedenotosta aiheutuvia vaikutuksia ympäristöön.

Hanke käynnistyy suunnitelmavaiheella sekä luontokartoituksilla, joita tehdään jo kesän 2018 aikana. Alustavan aikataulun mukaan viimeiset maastotyöt tehdään kesä-heinäkuussa 2019. Hanke on suunniteltu saatavan päätökseen syksyllä 2019.

Kokkolan kaupunki, Kokkolan Vesi ja Geologian tutkimuskeskus tekivät vuosina 2009–2014 EAKR- rahoitteisessa yhteistyöhankkeessa tutkimuksia maaperän rakenteen ja pohjaveden laadun sekä määrän selvittämiseksi Kokkolan (Lohtajan) Karhinkankaan ja Sivakkokankaan pohjavesialueilla.

Hankkeessa selvitettiin alueiden pohjavesipotentiaalia ensisijaisesti Kokkolan kantakaupungin, Lohtajan sekä Kälviän kaupunginosien tarpeisiin. Selvitysten perusteella Karhinkankaan ja Sivakkokankaan pohjavesialueet olisivat sekä antoisuudeltaan että laadultaan hyödynnettävissä nykyistä suurempaan vedenhankintaan.

Päivitetty 11.7.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta