Olet tässä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ykspihlajan Potin länsirannan ja Sahanniemien asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen

22.5.2018

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 21.5. hyväksyä Ykspihlajan Potin länsirannan ja Sahanniemen asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotuksen yksimielisesti.

Suunnittelualue käsittää koko Sahanniemen sekä muun Potin länsi- ja pohjoisrannan rajautuen pohjoisessa Kantasatamaan. Asemakaava koskee lahjoitusmaankylän kaavatonta aluetta. Asemakaavan muutos puolestaan koskee 45. kaupunginosan korttelia 1 sekä satama-, venesatama/venevalkama- ja vesialueita. Kokkolan kaupunki omistaa maa- ja vesialueet. Alueella sijaitsee noin kymmenen vuokra-aluetta.

Kaavoitettavan alueen kokonaispinta‐ala on noin 15 hehtaaria, josta vesialuetta on noin 6,4 hehtaaria. Suunnittelualueella sijaitsee Kokkolan venekerho ja ravintola Meri Pasaati, Kokkolan luotsiasema Finnpilot, kahvila Saha ja kesäteatteri sekä kaupungin ylläpitämä matonpesupaikka.

Asemakaavatyön tavoitteena on ollut muuttaa ja laatia vuonna 2008 valmistuneen yleisasemakaavan pohjalta alueelle asemakaava, joka vastaa nykyisen ja tulevan käytön tarpeita. Erityisenä tavoitteena on ollut Sahanniemen toimintojen sovittaminen satamatoimintoihin ja suurteollisuusalueen läheisyyteen.

Toimintojen jatkoedellytykset huomioitu

Kaavaratkaisussa on huomioitu alueen nykyisten monimuotoisten toimintojen toiminta- ja jatkoedellytykset sataman ja suurteollisuusalueen läheisyydessä. Lisäksi on esitetty määräyksiä koskien kulttuuriympäristön kannalta arvokkaiden ominaispiirteiden säilyttämistä, tulvavaaraa, meluhäiriötä sekä suuronnettomuusvaaraa.

Alue jakautuu keskeisimmiltä käyttötarkoituksiltaan perinnekorttelialueeseen (kaavamerkintä YP), toimitilarakennusten korttelialueeseen (KTY) ja eri satamakorttelialueisiin. 

Perinnekorttelialueella lähtökohtana on ollut alueen nykyinen käyttö, jatkoedellytysten turvaaminen sekä alueen useat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, jotka on osoitettu kaavassa suojelumerkinnällä.  Alueelle voidaan rakentaa erilaista kulttuuritoimintaa, kuten teatteri-, konsertti-, museo-, näyttely-, harrastus- ja työpajatoimintaa palvelevia rakennuksia sekä niitä tukevia palvelu-, liike-, toimisto- ja varastotiloja.

Uusien asuinrakennuksia tai -huoneistoja perinnekorttelialueelle ei saa toteuttaa. Pihapiirien täydennysrakentaminen esimerkiksi alueen ulkopuolelta siirrettävillä rakennuksilla on kuitenkin mahdollista. Perinnekorttelialueen määräyksissä otetaan kantaa myös melutasoon sekä pysäköintiin.

Toimitilarakennusten korttelialueella on käyttötarkoitusmerkintä puolestaan mahdollistaa nykyisten yritystoiminnan jatkamisen.  Uudisrakennukset tulee alueella sopeuttaa muotokieleltään, materiaaleiltaan ja väritykseltään Potin ympäristöön ja rakennuskantaan.

Sivun alkuun

Päivitetty 22.5.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta