Olet tässä

Ruotsinkielisen yläkoulun ja lukion kuntotutkimukset valmistuivat ja pikaisiin toimenpiteisiin ryhdytään

17.1.2018

Ruotsinkielisen yläkoulun ja lukion (Donnerska skolan ja Karleby svenska gymnasium) tiloja Banerinkadulla on tutkittu loppuvuodesta IdeaStructura Oy:n toimesta. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa rakenteiden ja talotekniikan kuntoa niiden käyttöiän ja korjattavuuden kannalta sekä selvittää tiettyjen tilojen sisäilmaongelmien syitä. Kuntotutkimus tehtiin terveysvalvonnan kehotuksen johdosta kiinteistön korjaustarpeen selvittämiseksi.

Koulurakennus koostuu kahdesta osasta, päärakennus vuodelta 1960 ja auditoriosiipi vuodelta 1983. Tutkimuksessa todettiin vanhimman, päärakennuksen osan kellaritiloissa laajoja kosteusvaurioita lattioissa, joiden vuoksi kellaritilojen käyttöä joudutaan nopealla aikataululla rajoittamaan. Kellarikerroksessa on mm. koulun keittiö, ruokasali, kaksi luokkatilaa sekä liikuntasali ja pukuhuonetiloja.

Vuonna 1983 rakennetussa laajennusosassa auditorioon johtavaa käytävää ja tämän varrella olevia tiloja jo pitkään vaivanneille hajuhaitoille löytyi syy välipohjan kosteusvauriosta, jonka aiheuttajaksi epäillään viemäriputken tihkuvuotoa. Kahdesta saman käytävän varrella olevasta luokasta (tilat 1.9 ja 1.8) löytyi myös ulkoseinistä korjausta vaativia ikkunoiden vuotamisesta aiheutuneita kosteusvaurioita. Uudemmalla laajennusosalla havaitut korjaustarpeet arvioitiin mahdollisiksi toteuttaa tulevan kesäloman aikana.

Peruskorjaus nähdään tutkimusten perusteella tarpeelliseksi viimeistään 3-5 vuoden sisällä, mutta akuuteimpiin ongelmiin on syytä puuttua jo ennen tätä. Korjausasteen arvioidaan pysyvän kuitenkin sellaisena, että kohde kannattaa korjata uudisrakentamisen sijaan.

Vanhimman osan kellarin saneeraus tulee tehtäväksi peruskorjauksen yhteydessä, mutta näiden tilojen käyttöä ei suositella edes siihen saakka lattiapinnoitteiden alapuolisten mikrobivaurioiden ja lattian alla kulkevan kanaalin huonokuntoisuuden vuoksi. Kellarin yläpuolisten luokkasiiven tilojen osalta korjaustarvetta on lähinnä pintamateriaalien, huonokuntoisten ikkunoiden sekä heikosti toimivan ilmanvaihdon osalla. Pikaisia parannuksia ilmanvaihdon tehostamiseksi ja laitteiston huoltamiseksi suositellaankin jo ennen peruskorjausta.

Samaan aikaan tapahtuva Chydeniuksen koulun uudisrakennushanke heijastuu myös Donnerin koulun toimintaan, sillä teknisessä ja tekstiilityössä opetusta on järjestetty yläkoululaisille vanhan Chydeniuksen koulun tiloissa. Vanhan Chydeniuksen koulun purku alkaa hiihtoloman jälkeen, johon mennessä toiminta järjestetään muualle.

Koulutilojen järjestämistä ja ajankohtaisten asioiden tiedottamista varten on päätetty perustaa ruotsinkielisen yläkoulun ja lukion sisäilmatyöryhmä, joka koordinoi ja seuraa korjaustoimenpiteiden etenemistä sekä vaikutuksia tilojen käyttäjien hyvinvoinnille.

Ruotsinkielisen yläkoulun ja lukion sisäilmatyöryhmä

Päivitetty 17.1.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta