Olet tässä

Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta on valmistunut selvitys

21.8.2018

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 20.8. selvitystä yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta, jonka laatiminen perustuu kaupunginhallituksen 9.4. tekemään päätökseen varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvun ja lisätilojen tarpeen käsittelyn yhteydessä.

Selvityksessä on käyty läpi mitä valtakunnalliset linjaukset ja normit edellyttävät varhaiskasvatukselta, varhaiskasvatuspalvelujen nykytilannetta ja päätettyjä toimenpiteitä sekä yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamista ja palvelusetelimallia.

Valtakunnallisesti varhaiskasvatusta sääteleviin normeihin on tullut monia muutoksia. Tulevassa hallitusohjelmassa linjataan, tullaanko varhaiskasvatuksen maksuttomuutta mahdollisesti lisäämään tai ulotetaanko esiopetus koskemaan jo 5-vuotiaita lapsia. Nämä ratkaisut vaikuttaisivat kuntien taloudellisen vastuun lisääntymiseen varhaiskasvatuksen tuottamisesta sekä varhaiskasvatuksen osallistumisosuuden kasvuun kunnissa. Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaalla on valtakunnallisesti alhaisin varhaiskasvatuksen osallistumisprosentti.

Palvelutarpeen kasvuun on pystytty reagoimaan

Kokkolassa varhaiskasvatuksen palvelutarve on kasvanut syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Selvityksen mukaan kevään aikana tehdyillä päätöksillä on kuitenkin voitu jo reagoida palvelutarpeen kasvuun. Varhaiskasvatuksen osalta on jo tehty suunnitelmia vuodelle 2019 ja siitä eteenpäinkin. Selvityksessä ei oteta kantaa näihin suunnitelmiin, vaan ne tulevat käsittelyyn aina siinä vaiheessa, kun ne ovat ajankohtaisia.

Kokkolassa 0-6 vuotiaiden lasten määrä syntyvyyden perusteella on noin 4 061 lasta. Näistä lapsista kunnallisessa varhaiskasvatuspalveluissa toukokuussa 2018 oli 2 212 lasta. Pelkässä maksuttomassa esiopetuksessa 261 lasta. Kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on siis yhteensä 2 473 lasta. Lisäksi kerhotoiminnassa mukana oli 36 lasta.

Kokkolassa on kunnan järjestämänä toimintana 23 päiväkotia, 5 ryhmäperhepäiväkotia sekä 34 perhepäivähoitajaa, jotka järjestävät varhaiskasvatusta omassa kodissaan. Ostopalvelupäiväkoteja on kaksi ja kaupungin tukemana yksityisenä toimintana on yksi päiväkoti sekä kolme ryhmäperhepäiväkotia.

Yksityisissä ostopalvelupäiväkodeissa on noin 100 lasta. Yksityisen hoidon tukea on maksettu vuonna 2017 keskimäärin 54 lapsesta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus noin 7 prosenttia

Tällä hetkellä Kokkolassa yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on noin 7 prosenttia. Selvityksen mukaan Kokkolassa tulisi linjata yksityisen palvelutuotannon osuus palvelutuotannosta, mikä ohjaisi varhaiskasvatuspalveluiden järjestämistä. Selvityksessä painotetaan, että ratkaisut tulisi tehdä tulevaisuutta ennakoiden, koska päätöksien vaikutukset ovat pitkäkestoisia.

Kunnat ovat yksityisessä varhaiskasvatuksessa valtaosin siirtyneet palvelusetelijärjestelmään, jolloin kunta myöntää perheelle varhaiskasvatuksen palvelusetelin ja perhe voi oman valinnan mukaan valita hoitopaikan kunnallisesta päiväkodista tai yksityisestä palvelusetelipäiväkodista. Palveluseteli on käytössä yksityisessä varhaiskasvatuksessa yli 60 kunnassa.

Palvelusetelijärjestelmään siirtyminen toisi selvityksen mukaan lisäkustannuksia tämän hetken tilanteeseen. Muun muassa palveluseteliä ja siihen liittyviä tehtäviä koordinoimaan tarvittaisiin työntekijä. Lisäksi varhaiskasvatuspalveluiden tietojärjestelmään tarvittaisiin palvelusetelin osalta laajennus. Palvelusetelijärjestelmään siirtyminen vaatisi myös useita päätöksiä sekä palveluseteliä ohjaavan sääntökirjan laatimista, jossa määriteltäisiin muun muassa kriteerit palveluntuottajien hyväksymiselle ja muut toiminnan pelisäännöt.

Kaupunginhallitus päätti pyytää sivistyslautakunnalta lausunnon asiasta 30.9.2018 mennessä.

Sivun alkuun

Päivitetty 21.8.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta