Olet tässä

Kaupungin menettelyohje sisäympäristöongelmien käsittelyyn on päivitetty

9.10.2018

Kaupungin sisäympäristöongelmien käsittelyyn vuonna 2015 hyväksytty menettelyohje on päivitetty. Sisäilmakäsikirja pitää sisällään kaupungin käyttöönottamat yhtenäiset toimintamallit sisäympäristöongelmien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn, tutkimiseen ja ratkaisuun sekä ennaltaehkäisyyn. Kaupunginhallitus hyväksyi sisäilmakäsikirjan kokouksessaan 8.10.2018.

Sisäympäristöongelman ratkaisun prosessi käynnistyy yleensä tilan käyttäjän kokeman haitan tai oireilun perusteella. Tämä johtaa tilojen käytön ja toiminnan kriittiseen tarkasteluun. Mikäli nämä ovat kunnossa, tarkastelun perusteella tilasta voidaan tehdä haittailmoitus, joka johtaa tekniseen perustilaselvitykseen.

Sisäympäristötutkimukset käynnistetään, mikäli todetaan tarve laajemmille tutkimuksille ja selvityksille. Tutkimusvaiheen päätyttyä käynnistyvät yleensä korjaussuunnittelu ja –työt, joiden jälkeen tilat otetaan käyttöön. Korjausten onnistumista seurataan laaditun seurantasuunnitelman mukaisesti useammankin vuoden ajan.

Haittailmoituksesta korjattujen tilojen käyttöönottoon kuluva aika riippuu tutkittavan ja korjattavan alueen sekä toimenpiteiden laajuudesta. Sisäympäristöongelmien selvitysten prosessimainen läpivienti edellyttää, että eri toimijoiden roolit ja vastuut ovat kaikkien tiedossa.

Sisäilmakäsikirjassa esitetään eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sekä kuvataan sisäympäristö-ongelman ratkaisun prosessi vaihe vaiheelta. Käsikirjassa ohjeistetaan, miten kaupungin eri toimijoiden tulee menetellä, kun huomataan sisäilmaan liittyviä ongelmia. Oikea ja ajantasainen tieto esimiehillä, tiloista vastaavilla sekä muilla asianosaisilla edistää onnistuneen lopputuloksen saavuttamista.

Sisäilmakäsikirjan päivittämisestä on vastannut moniammatillinen työryhmä, johon ovat kuuluneet työsuojelupäällikkö (puheenjohtaja), työsuojeluvaltuutetut, työterveyshuollon edustajat, ympäristöterveydenhuollon edustaja ja kaupunkiympäristön edustaja. Työryhmä on tarvittaessa konsultoinut myös muita asiantuntijoita.  Sisäasiakirjan valmistelua varten kaupunginhallituksen päätöksellä 18.6.2018 pyydettiin lausunnot asianosaisilta toimijoilta. Ennen kaupunginhallituksen käsittelyä yhteistoimintaryhmä hyväksyi sisäilmakäsikirjan kokouksessaan 27.9.2018.

Sivun alkuun

Päivitetty 9.10.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta