Olet tässä

Sivistystoimelle on laadittu kehittämissuunnitelmat vuosille 2018-21

1.6.2018

Sivistystoimelle on laadittu vuosille 2018-21 kehittämissuunnitelma, johon on koottu toimialan seitsemän vastuualuetta. Lisäksi varhaiskasvatus- ja opetuspalveluille on laadittu yhteinen kehittämissuunnitelma vuosille 2018-21. Sivistyslautakunta on hyväksynyt kehittämissunnitelmat kokouksessaan 15.5.2018. Kaupunginhallitus käsittelee kehittämissuunnitelmia 4.6.

Sivistystoimen kehittämissuunnitelma perustuu kaupunginvaltuuston 2017 hyväksymään strategiaan. Se vastaa ensisijaisesti kaupunkistrategian näkökulmaan ”Sopivasti lähellä – Kaupunki palvelujen järjestäjänä”, mutta myös muut strategian näkökulmat on otettu huomioon sen mukaan, miten ne vastaavat sivistystoimen ydinprosessiin.

Kehittämissuunnitelma sisältää toimialan vision, mission ja toimintaa ohjaavat arvot sekä kehittämiskohteet, joissa sivistystoimen ja sen vastuualueiden kehittämissuunnitelmat, toimialan organisaatiouudistuksen jatkaminen sekä palvelujen kehittäminen ovat keskeisiä.

Suunnitelmaan on koottu toimialan seitsemän vastuualueen (varhaiskasvatus-, opetus-, kulttuuri-, museo-, kirjasto-, nuoriso ja liikuntapalvelut) yhdessä ja erikseen valmistellut tavoitteet yhteiseen dokumenttiin ensimmäistä kertaa. Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen osalta on suunnitelmaan liitetty erillinen kehittämissuunnitelma, jossa on määritelty yksityiskohtaisemmat kehittämistavoitteet näille palveluille.

Sivistystoimen yhteisissä kehittämistavoitteissa ovat tärkeimpiä Kokkolan maineen nostaminen kulttuuri- ja sivistyskaupunkina ja lapsiystävällisen kaupungin periaatteiden noudattaminen sekä sen tunnustuksen saaminen vuonna 2020. Tavoitteena on toimivan verkostoyhteistyön luominen sote- ja maakuntapalvelujen kanssa, jotta saadaan aikaan toimivat yhdyspinnat ja sujuvat palvelut (LAPE-hanke). Sivistystoimi kehittää edelleen myös omaa organisaatiotaan ja hoitaa talouttaan vastuullisesti.

Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluille yhteinen kehittämissuunnitelma

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämissuunnitelmat on aikaisempina vuosina laadittu toisistaan erillisinä asiakirjoina. Uusi kehittämissuunnitelma on sen sijaan yhteinen muodostaen jatkumon varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen ja aina lukiokoulutukseen saakka.

Kehittämissuunnitelma rakentuu neljän teeman ympärille: oppiminen, osaamisen kehittäminen, hyvinvointi ja johtaminen. Oppimista on tarkasteltu pedagogisen jatkumon ja kehittyvien oppimisympäristöjen sekä laaja-alainen osaamisen näkökulmasta.

Jokainen teema sisältää nykytilan kuvauksen, tavoitteen ja toimenpiteiden aikataulun ja arvioinnin. Osa toimenpiteistä on kaikille yhteisiä, osa varhaiskasvatukselle, esi- ja perusopetukselle sekä lukiokoulutukselle erillisiä.

Varhaiskasvatusyksiköt ja koulut laativat omat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämissuunnitelmaan pohjautuvat kehittämissuunnitelmansa vuoden 2018 loppuun mennessä.

Sivun alkuun

Päivitetty 1.6.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta