Olet tässä

Sosiaalisista rahastoista jaettavista avustuksista päätetään kaupunginhallituksessa

6.2.2018

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5. helmikuuta, että sosiaalisiin tarkoituksiin perustettujen testamentti- ja lahjoitusvarojen tuoton jaosta päätetään vuodesta 2018 lähtien kaupunginhallituksessa. Rahastojen tuoton jakoa koskevan päätöksenteon täsmentäminen koettiin tarpeelliseksi sosiaali- ja terveyspalveluiden siirryttyä vuonna 2017 Soiteen.

Kaupungilla on useita lahjoitus- ja testamenttirahastoja, joiden tuottoja jaetaan vuosittain avustuksina erityisesti opetustoimen - sekä sosiaalisiin tarkoituksiin.

Ns. sosiaalisista rahastoista jaettava tuotto on ollut vuosittain noin 5 000−10 000 euroa. Suurin osa näiden rahastojen tuotoista jaettiin aiemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksillä.  Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirryttyä viime vuonna Soiteen myös rahastoihin liittyviä avustusanomuksia kanavoitui Soitelle, vaikka rahat ovat kaupungin budjetissa.

Testamentti- ja lahjoitusvarat on alun perin osoitettu kaupungille ja rahastot säilyvät edelleenkin kaupungilla. Jatkossa kaikki rahojen jakoa koskevat päätökset tehdään kaupunginhallituksessa alkuperäisiä lahjoitusvarojen käyttötarkoituksia kunnioittaen. Soiten toimialat voivat kuitenkin esittää kaupungille sopivia kohteita rahojen jakamiseksi.

Päivitetty 6.2.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta