Olet tässä

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kaikki tulostavoitteet ylittyivät

29.3.2018

Vuosi 2017 oli taloudellisesti poikkeuksellisen hyvä. Tilikauden ylijäämä oli tilinpäätössiirtojen jälkeen 2,2, miljoonaa euroa. Hyvä tulos ei kuitenkaan takaa samansuuntaisen tulokehityksen jatkumista, vaan kaupunkistrategian keskeiset taloustavoitteet vaativat entistä tehokkaampaa ja tuottavampaa toimintaa ja kulukarsintaa. Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2017 tilinpäätöstä kokouksessaan 28.3. Tilinpäätös etenee tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn sekä kesäkuussa valtuuston käsiteltäväksi.

Kaupungin (kaupunki ja liikelaitos) toimintakate eli perustoiminnan tulos parani edellisestä vuodesta 3,2 miljoonalla eurolla ollen – 256,6 miljoonaa euroa. Tämä osoittaa rakennemuutoksien ja kulukarsinnan onnistuneen. Suhteessa talousarvioon Soiten menot alittuivat, mutta myös muilla toimialoilla pystyttiin hillitsemään menokasvua. Toimintakulujen talousarvio alittui lähes 6,7 miljoonalla eurolla.

Vuosikate lähes kaksinkertaistui vuodesta 2016 ollen 20,3 miljoonaa euroa. Asukasta kohden vuosikatetta kertyi 424 euroa. Vaikka tason nousu on merkittävä, se ei yllä vielä manner-Suomen kuntien vuoden 2017 keskiarvoon, joka on 585 euroa/ asukas.  Tavoitteet kaupungin velkamäärän laskusta ja verotuksen keventämisestä edellyttävät, että vuosikatetta pystytään tulevina vuosina vielä parantamaan erityisesti kulurakennetta keventämällä.

Verotulojen kehitys oli positiivista

Kilpailukykysopimuksen vaikutuksien ja talouden hitaan kohentumisen vuoksi verotulojen ei arvioitu kasvavan. Kuitenkin vuoden aikana talouden aktiviteetti nousi koko ajan, työllisyys parani, yritysten tulokset paranivat ja rakentaminen oli vilkasta. Koko Suomessa verotulot ylittivät odotukset varsinkin yhteisöveroissa suurten yrityskauppojen ansiosta.

Kokkolassa verotulot olivat yhteensä 190,7 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,7 prosentin verran.

Tavoite ylittyi tilinpäätössiirroista huolimatta

Tilikauden tulos oli 27,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tämä mahdollisti varautumisen tuleviin hankkeisiin ja investointeihin investointivarauksilla ja rahastosiirroilla. Kaupungin taloussuunnitelmassa oleviin kaupungin talouden kannalta suurimpiin investointihankkeisiin tehtiin yhteensä 24 miljoonan euron varaukset.

Lisäksi tehtiin noin 0,58 miljoonan euron varaus kaupungin omistamien Kokkolan Urheilutalo Oy:n osakkeiden alaskirjauksesta. Mariankadun pääterveysaseman tasearvoa alennettiin 2,2 miljoonalla eurolla ja Kälviän terveysaseman tasearvoa 0,35 miljoonalla eurolla.

Kaupunginhallitus päätti siirtää tilikauden tuloksesta vapaaehtoisena varauksena henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen 0,8 miljoonaa euroa. Kehittämisrahalla tuetaan muun muassa sairauspoissaolojen ja tapaturmien vähentämistä sekä henkilöstön koulutusta.

Tilikauden ylijäämä tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 2,2, miljoonaa euroa. Talousarvion tavoite vuodelle 2017 oli saavuttaa 0,1 miljoonan euron ylijäämäinen tulos. Tavoite ylittyi 25,3 miljoonan euron tilinpäätössiirroista huolimatta yli 2 miljoonalla eurolla. Tulosparannus vuoteen 2016 verrattuna oli 7,4 miljoonaa euroa.

Ylijäämästä kaupungin osuus oli 0,22 miljoonaa euroa ja Kokkolan Veden osuus 2 miljoonaa euroa. Tärkeä muutos aikaisempiin vuosiin oli, että myös kaupungin oma ydintoiminta oli ylijäämäistä.

Investointibudjetti alittui selvästi

Nettoinvestoinnit olivat 11,5 miljoonaa euroa, joten talousarvio alittui 3,6 miljoonalla eurolla. Suuria uudisrakennushankkeita ei toteutettu omaan taseeseen velkarahalla.

Koulujen korjauksiin ja muutoksiin käytettiin yhteensä noin 3,04 miljoonaa euroa, mistä suurin kohde oli Länsipuiston koulun 1,45 miljoonan euron korjaukset. Päiväkotien korjauksiin ja muutoksiin käytettiin yhteensä 0,22 miljoonaa euroa.

Liikenneväyliin oli varattu yhteensä 3,50 miljoonaa euroa, mistä toteutuma oli 3,00 miljoona euroa.

Liikuntapalveluiden investointeihin käytettiin 0,82 miljoonaa euroa. Suurimpana kohteena oli jäähallin ilmastointilaitteen korjaukset. Vastaavasti puistojen ja leikkipaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon investoitiin 0,12 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainamäärä ei vielä vähentynyt

Huolimatta hyvästä vuosikatteesta ja alhaisesta investointitasosta lainamäärä vielä kasvoi. Kaupungin maksuvalmius on ollut kuitenkin poikkeuksellisen hyvä ja se mahdollistaa vuoden 2018 aikana lainakannan pienentymisen.

Kaupungin ja Kokkolan Veden lainamäärä vuodenvaihteessa oli yhteensä 245,5 miljoonaa euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 1,1 prosenttia eli 2,65 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli 5 143 euroa asukasta kohti, kun se vuonna 2016 oli 5 089 euroa asukasta kohti.

Konsernin tulos poikkeuksellisen hyvä

Konsernin tilikauden tulos oli 46,84 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 41,91 miljoonaa euroa. Tulos parani vuodesta 2016 lähes 43 miljoonalla eurolla ja tilikauden ylijäämä kasvoi edellisestä vuodesta 39,2 miljoonalla eurolla. Kaupungin viime vuonna saamat satunnaiset tuotot näkyvät siis konsernituloksessa, mutta niiden ohella muukin toiminta oli tuloksellista.

Konsernin lainamäärä oli vuoden 2017 lopussa 252,7 miljoonaa euroa. Lainamäärä laski vuodesta 2016 kahdella prosentilla eli 9,1 miljoonalla eurolla. Velkaa oli asukasta kohden 9 483 euroa, joten velka pieneni 194 euroa/asukas.

Investointien määrä oli melko alhainen ja lisäksi yhtiöiden hyvä maksuvalmius mahdollisti velkojen ennenaikaisen lyhentämisen.

Tulevina vuosina konserniyhtiöillä on edessään mittavia investointeja, joilla toimintaa edelleen kehitetään ja varmistetaan tulevien vuosien kilpailukykyistä liiketoimintaa ja kannattavuutta.

Sivun alkuun

Päivitetty 29.3.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta