Olet tässä

Urheilupuiston/ keskuspuiston yleissuunnitelmakartta hyväksyttiin alueen jatkosuunnittelun pohjaksi

10.12.2018

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.12. hyväksyä urheilupuiston / keskuspuiston yleissuunnitelmakartan alueen jatkosuunnittelun pohjaksi. Yleissuunnitelmakartassa on osoitettu eri toimintojen sijoittuminen alueelle.

Valtuusto myös hyväksyi äänin 23 – 20 ponnen kunkin liikunta- ja urheilulajin nyky- ja tulevaisuuden tilanteen kartoittamiseksi Kokkolassa ennen toteutuksen aloittamista.

Valtuutettu Sakari Ruisahon (sd.) esittämän ponnen mukaan  tilannetta tulisi lisäksi verrata muutamaan sopivaan kaupunkiin. Kartoituksen tulee olla valmis 30.8.2019 mennessä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.1.2018 käynnistää urheilupuiston / keskuspuiston suunnittelun sekä nimesi sitä varten työryhmän. Alueesta laadittiin yleissuunnitelma, jossa tarkastellaan alueen käyttötavoitteita, voimassa olevaa keskuspuistosuunnitelmaa ja muutostarpeita sekä asemakaavatilannetta. Siinä esitetään yleisratkaisu, kukin kohde erikseen sekä toteutusaikataulu.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käsitteli urheilupuiston/keskuspuiston yleissuunnitelmaa kokouksessaan 1.10.2018 ja päätti asettaa suunnitelman yleisesti nähtäville mielipiteitä varten sekä pyytää asianosaisilta lausunnot.

Suunnitelmaluonnos, joka käsittää suunnitelmakartan ja tarkemman esitysosan, oli nähtävillä 11.10.−1.11. Lisäksi asiasta järjestettiin 16.10. esittely- ja keskustelutilaisuus Kokkolasalissa sekä 23.10. vastaava esittely Sportti-illassa.

Kuulemisen aikana annettiin 21 kirjallista mielipidettä. Asiasta keskusteltiin myös aktiivisesti molemmissa esittelytilaisuuksissa.

Kuulemisen perusteella yleissuunnitelmaselostetta tarkennettiin laatimalla hybridiareenasta versio 3 kahden aikaisemman version lisäksi. Yleissuunnitelmaseloste toimii idealuonteisena ja viitteellisenä asiakirjana tilaohjelmien laatimiselle sekä jatkosuunnittelulle.

Sivun alkuun

Päivitetty 11.12.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta