Olet tässä

Valtakunnalliset kotiseutupäivät Kokkolaan vuonna 2020

13.3.2018

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.3. myöntyä Suomen Kotiseutuliiton yhteistyöesitykseen liiton vuosikokouksen ja valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestämiseksi 13.−16.8.2020 Kokkolassa. Tapahtumasta kaupungille aiheutuvien valmistelu- ja järjestelykulujen arvioidaan olevan noin 40 000 euroa ja ne tullaan sisällyttämään kulttuuripalveluiden käyttötalousarvioihin vuosiksi 2019 ja 2020.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat maamme kotiseutuväen suurin vuosittainen kokoontuminen, joka järjestetään perinteisesti elokuun alkupuolella. Tapahtuma kiertää eri puolilla Suomea. Vuonna 2018 kokoontuminen järjestetään Lappeenrannassa ja vuonna 2019 Tuusulassa.

Kokoontumiseen osallistuu vuosittain noin 250−300 virallista kokousosallistujaa eri puolilta Suomea, mutta kotiseutupäivien monipuolinen ohjelma on kerännyt sen lisäksi vuosittain tuhansia osallistujia niin kokouspaikkakunnalta kuin ympäröiviltä alueilta. Päivien ohjelmaan liittyvät kotiseuturetket tutustuttavat vieraita kaupungin eri osiin sekä naapurikuntien keskeisiin kulttuurikohteisiin.

Kotiseutuperinteeseen, muuhun kulttuuriin ja kuntalaisten osallisuuteen keskittyvä tapahtuma sopii hyvin kaupungin 400 –vuotisjuhlavuoden ohjelmaan. Järjestäjäpaikkakuntana Kokkolalla on mahdollisuus vaikuttaa niin tapahtuman teeman kuin ohjelmankin määrittelyyn.

Tapahtuman kokonaisbudjetiksi on arvioitu noin 100 000 euroa, jonka rahoittaminen jakaantuu osanottomaksujen, Suomen Kotiseutuliiton ja kaupungin kesken. Kokkolan kaupungin kustannuksista merkittävimpiä tulisivat olemaan tapahtuman koordinointityön henkilöstöpanos, tapahtumatiloihin ja -tekniikkaan liittyvät kulut sekä paikallisen kulttuuriohjelman tuottaminen päiville. Kaupungin taloudellisen panoksen kokonaisarvo vuosina 2019 ja 2020 arvioidaan olevan noin 40 000 euroa.

Kaupungin puolesta päävastuu tapahtuman valmistelusta ja järjestämisestä tulee olemaan kulttuuripalveluilla. Tapahtuman monialaisuus ja laajuus tulee kuitenkin vaatimaan yhteistyötä myös kaupungin muilta vastuualueilta.

Päivitetty 13.3.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta