Olet tässä

Varhaiskasvatukselle myönnettiin lisämäärärahaa palvelutarpeen nopeasta kasvusta johtuen

24.4.2018

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.4. äänestyksen jälkeen varhaiskasvatuspalvelujen vastuualueelle 311 100 euron suuruisen lisämäärärahan vuoden 2018 talousarvioon palvelutarpeen kasvun takia. Kaupunginhallitus esitti 152 500 euron suuruista lisämäärärahaa edellyttäen, että muu määräraha tulee kattaa sivistystoimen kuluvan vuoden määrärahasta.

Varhaiskasvatusmaksujen aleneminen valtakunnallisesti tämän vuoden alussa sekä hyvä työllisyys- ja opiskelupaikkojen saatavuus ovat aiheuttaneet nopean palvelutarpeen kasvun. Vuoden 2018 talousarviota laadittaessa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen oli jo tiedossa, mutta tuossa vaiheessa sen vaikutusta palvelutarpeeseen eikä lasten huoltajien reagointia alennettuihin maksuihin pystytty täysin arvioimaan.

Kasvaneeseen palvelutarpeeseen vastaamiseksi on nähty parhaaksi ja nopeimmin toteutettavaksi vaihtoehdoksi kahden kaupunkikeskustan päiväkodin laajentaminen tilaelementeillä. Falanderinkadun yksikön ja Tulliharjun päiväkodin tontit antavat mahdollisuuden lisärakennukselle poikkeusluvalla. Tontilla sijaitseva pysyvä päiväkoti mahdollistaa muun muassa ruokahuollon järjestämisen ja on muutenkin kustannustehokas. Näillä ratkaisuilla saadaan luotua yhteensä viisi päiväkotiryhmää lisää syyskuun 2018 alussa tai sen jälkeen mahdollisimman pikaisesti. Uutta päiväkotihenkilöstöä tarvitaan viiteen ryhmään yhteensä 15 henkilöä.

Kaupunginhallitus esitti valtuustolle varhaiskasvatuspalvelujen vastuualueelle myönnettäväksi 152 500 euron suuruisen lisämäärärahan edellyttäen, että muu määräraha tulee kattaa sivistystoimen kuluvan vuoden määrärahasta. Asian käsittelyn aikana valtuutettu Seppo Tastula (vas.) esitti, että valtuusto hyväksyy kaupunginjohtajan alkuperäisen esityksen 311 100 euron suuruisesta lisämäärärahasta, mikä oli myös sivistyslautakunnan esitys. Äänin 24−19 valtuusto hyväksyi tämän esityksen.

Lisäksi valtuusto päätti hyväksyä talonrakennuksen investointimäärärahoihin 320 000 euron suuruisen lisämäärärahan vuoden 2018 talousarvioon tilaelementin suunnitteluun, toteuttamiseen ja luvitukseen. Lisämäärärahat päätettiin kattaa verotuloarviota korottamalla.

Sivun alkuun

Päivitetty 24.4.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta