Olet tässä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutokset Ykspihlajassa ja Sairaalakadun varrella

24.9.2018

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.9.2018 sekä Ykspihlajan koulun ja päiväkodin että De Gamlas hem ja Teletalon asemakaavan muutosehdotukset. Lisäksi valtuuston kokouksessa tehtiin kaksi valtuustoaloitetta.

Ykspihlajan koulun ja päiväkodin asemakaavamuutoksessa kyseessä on Ykspihlajassa, Lahdenperän teollisuusalueen ja Ykspihlajan pientaloasutusalueen välissä sijaitseva alue. Koillisessa alue rajoittuu Tinkitiehen ja Kermatiehen, kaakossa Pohjoisväylään, lounaassa teollisuusalueeseen ja luoteessa merenrantaan.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Ykspihlajan koulun ja päiväkodin sijoittamisen Lahdenperän teollisuusalueen ja Ykspihlajan pientaloasutuksen väliselle metsäalueelle, jota nykyisin käytetään lähinnä ulkoiluun ja virkistykseen.

De Gamlas hem ja Teletalon asemakaavamuutoksessa kyseessä on yksityisen anoma asemakaavan muutos, joka koskee ydinkeskustan itäisellä puolella sijaitsevaa, Runeberginpolkuun, Sairaalakatuun ja Lepokodinkatuun rajoittuvaa aluetta.

Kaavamuutosalue on käyttötarkoitukseltaan asuin- ja palvelurakennusten korttelialuetta. Asemakaavan muutoksessa on huomioitu korkeampien rakennusten sijoittaminen alueelle kaupunkikuvaan soveltuvalla tavalla ja täten myös rakennustehokkuuden nosto sekä liikenteelliset kysymykset. Kaavamuutosalueen rakentumisella alueen hoivapalvelujen keskittymä ja uusien palvelurakennusten alue keskustan läheisyydessä täydentyy.

Valtuuston kokouksessa tehtiin kaksi valtuustoaloitetta. SDP:n valtuustoryhmä peräänkuulutti valtuuston laajempaa ja aktiivisempaa osallistumista kaupungin päätöksenteossa. Varavaltuutettu Faisa Eggen (vihr.) ja usean muun valtuutetun allekirjoittamassa aloitteessa esitettiin vapaan pysäköintiluvan myöntämistä Soiten kotihoidon työntekijöille työaikana.

Sivun alkuun

Päivitetty 25.9.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta