Olet tässä

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet tarkastetaan Kokkolassa

9.2.2018

Kokkolan kaupunki päivittää vesihuoltolaitosten toiminta-alueet vastaamaan tämän hetken tilannetta. Edellinen kartoitus on tehty vuonna 2001. Tämän jälkeen kaupunkiin on rakentunut uusia asuinalueita, ja aluetiedot on nähty tarpeelliseksi päivittää ajan tasalle.

Kartoituksen tekeminen perustuu vesihuoltolakiin. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tulee lain mukaan kattaa ne alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen joko jo toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi.

Alueen on oltava sellainen, että laitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Toinen aluemäärityksen ehto on, että perittävät maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Määritelty toiminta-alue velvoittaa sekä vesihuoltolaitosta että kiinteistöä. Laitoksen on huolehdittava vesihuollosta alueellaan ja alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen verkostoon. Kokkolassa toimii Kokkolan Veden lisäksi Kälviän ja Kannuksen vesiosuuskunnat sekä Ullavassa useampia osuuskuntia.

Asemakaava aluerajojen määrityksen pohjana

Alueiden rajauksissa käytetään hyväksi kaavoitustietoja. Asemakaava-alueet kuuluvat lähes poikkeuksetta toiminta-alueeseen, ja niillä rajauksena käytetään kaava- ja kiinteistörajoja.

Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella toiminta-aluetta on rajattu 100 metriä laitoksen runkojohdon molemmin puolin. Liitettävän rakennuksen tulee sijaita näin määritellyllä toiminta-alueella.

Kuntalaisille varataan mahdollisuus ottaa kantaa alueisiin. Kaupunki tiedottaa asiasta tarkemmin 14.2. Kokkola-lehden kuulutusilmoituksessa ja kaupungin www-sivulla.

Vesihuoltolaitosten alueista päätetään Kokkolan kaupunginhallituksessa nyt tehtävän valmistelun pohjalta.

Päivitetty 12.2.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta