Olet tässä

Kaupunkilaiset voivat osallistua viheralueohjelman laadintaan kyselyllä

3.12.2018

Kaupunki on käynnistänyt viheralueohjelman laadinnan vuosille 2020 – 2029. Ohjelman on tarkoitus valmistua ensi vuoden aikana. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua ohjelman laadintaan 3. – 31.12.2018 toteutettavalla kyselyllä. 

Kaupungilla on monenlaisia viheralueita, kuten puistot, leikkialueet, lähiliikunta, liikunta-alueet, koirapuistot, liikenneviheralueet ja kiertoliittymät, uimarannat, hulevesialueet, luonnonalueet, suojelualueet, metsät, reitistöt ja retkeilypalvelut. Kaikille avoimet ja ilmaiset viheralueet ovat kaupunkilaisten olohuoneita ja matkailijoiden etupihoja. Ennen kaikkea niillä on suuri merkitys hyvinvoinnin edistäjänä.

Viheralueohjelma on kehittämisohjelma, joka ohjaa pitkällä tähtäimellä kaupungin omistamien viheralueiden suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa. Ohjelmassa nykyistä omaisuutta hallinnoidaan tehokkaasti ja resurssiviisaasti, sekä laaditaan tulevaisuuden suuntalinjoja. Kaupungin ensimmäinen viheralueohjelman laadittiin vuosille 2010 – 2019.

Kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua uuden viheralueohjelman laadintaan 3. – 31.12. toteutettavalla kyselyllä. Tarkoituksena on selvittää mielipiteitä Kokkolan viheralueiden nykytilasta ja kehittämistarpeista sekä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumistavoista.

Kyselyyn voi vastata sekä verkossa että paperilomakkeella. Kaupungin vihersuunnittelu on tavattavissa kaupungin pääkirjastolla Viheralueohjelman ständillä 3.12. klo 14 - 15, 11.12. klo 10 - 11, 17.12. klo 13 - 14. Ständillä keskustellaan Kokkolan viheralueiden nykytilasta ja kehityksestä, otetaan vastaan palautetta ja parannusehdotuksia sekä autetaan kyselyn täytössä.

Tarkoituksena on myös valmistaa kouluille Viheralueohjelmasta oma materiaalinsa, jonka avustuksella muun muassa kysely voidaan toteuttaa oppitunneilla alkuvuodesta 2019.

Viheralueohjelman etenemisestä kerrotaan kaupungin verkkosivuilla sekä sosiaalisen median sivuilla/tileillä mm. instagramissa Ihan_pihalla_kokkolassa ja facebookissa Kokkolan kaupunkiympäristö.

Sivun alkuun