Du är här

Tiedotteet 2018

Stadsfullmäktige godkände detaljplanen och detaljplaneändringen som gäller Pottens västra strand och Sahanniemi i Yxpila (22.5.2018)

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 21.5 att godkänna förslaget till detaljplanen och detaljplaneändringen som gäller Pottens västra strand och Sahanniemi i Yxpila Läs mera...

Enkät om namn som guidekartan anger för områden i Karleby centraltätort (16.5.2018)

Staden genomför en enkät för att få reda på vad Karlebyborna kallar de områden som de bor i, men också vad de kallar andra områden i centrala Karleby. Enkäten kan besvaras under tiden 16−31.5. Läs mera...

Stadsstyrelsen beviljade understöd (15.5.2018)

Staden stöder årligen genom sin understödsverksamhet lokal medborgarverksamhet, organisationer och kommuninvånarnas delaktighet inom ramen för anslaget. Stadsstyrelsen beslutade den 7.5 efter en Läs mera...

Detaljplanen och detaljplaneändringen som gäller Pottens västra strand och Sahanniemi i Yxpila till stadsfullmäktige (14.5.2018)

Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 7.5 enhälligt lägga fram för fullmäktige att de godkänner förslaget till detaljplan och detaljplaneändring som gäller Pottens västra strand och Sahanniemi Läs mera...

Mattvättanläggningen i Yxpila (14.5.2018)

Mattvättanläggningen i Yxpila öppnas den 14.5.2018. Läs mera...

Ljusshow ersätter fyrverkeri under veneziad- och nyårsfirandet (14.5.2018)

På basis av en fullmäktigemotion behandlade stadsstyrelsen på sitt sammanträde 7.5 avståendet från användningen av fyrverkeripjäser under veneziad- och nyårsfirandet. Man har som mål att en ljusshow Läs mera...

Andra fasen av stadshusrenoveringen klar (7.5.2018)

Andra fasen av stadshusets renovering, del B på ämbetshusets sida, har blivit klar. Renoveringen av del B har genomförts i två etapper. Arkivet på första våningen blev färdigt redan i början av året Läs mera...

Ändrade tjänster och titlar inom stadsmiljösektorn på grund av omorganisation (4.5.2018)

Stadsstyrelsen beslutade den 16 april om vissa ändringar i tjänstebeteckningar och tjänster inom stadsmiljösektorn. Ändringarna hör samman med sektorns omorganisation och nya verksamhetsmodell som Läs mera...

Förändringar i väg-, gatu- och parknamn (25.4.2018)

Namnkommittén beslutade i februari om nya namn och namnändringar som gäller gång- och cykelleder, vägar, gator och parker i staden. Stavningen av några gatunamn har ändrats så att den följer en allmän Läs mera...

Lochteå kommundelskontor har flyttat (23.4.2018)

Lochteå kommundelskontor har flyttat till Lochteå bibliotek. Kommundelkontoret finns på andra våningen. Besöksadressen är Skogsåkersvägen 2, 68230 Lochteå. Läs mera...

Staden anställer nästan 250 sommarjobbare (18.4.2018)

Karleby stads sommarjobb söktes inom den utsatta tiden, d.v.s. den 28 februari, av 759 personer födda mellan 1997 och 2001. Hittills har 239 sommarjobbare valts. Sommarjobb kan ännu bli lediga under Läs mera...

Alla resultatmål överskreds i bokslutet för 2017  (4.4.2018)

Ekonomiskt sett var 2017 ett exceptionellt bra år. Efter bokslutsöverföringarna var räkenskapsperiodens överskott 2,2 miljoner euro. Det goda resultatet garanterar dock inte att inkomstutvecklingen Läs mera...

Staden stärker funktionerna för företagsutveckling och turism (29.3.2018)

Företagsutveckling och stärkande av turismens dragningskraft spelar en viktig roll i bevarandet av stadens livskraft och attraktivitet, och detta förändras inte i en landskapsreform. Koncern- och Läs mera...

Personalrapport 2017 har publicerats (29.3.2018)

En med tanke på personalen viktig ändring under 2017 var att social- och hälsovårdsväsendet överfördes till Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. I och med förändringen Läs mera...

Förändring i sotningssystemet (23.3.2018)

Räddningsnämnden i Mellersta-Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsnämnd har beslutat om att göra en förändring i sotningssystemet inom räddningsverkets område. Läs mera...

Karleby stad uppmärksammar Nordens dag (22.3.2018)

Karleby stad uppmärksammar Nordens dag och den nordiska samhörigheten fredag 23.3. genom att flagga med nordiska ländernas flaggor utanför stadshuset.  Läs mera...

Välkommen med i Earth Hour-evenemang i Karleby (22.3.2018)

Karlebys Earth Hour 2018-evenemang lördag 24.3.  Läs mera...

Nuvarande förhandsröstningsställen motsvarar karlebybornas behov (16.3.2018)

Staden kartlade 22.2–15.3 i tjänsten Dinåsikt.fi karlebybornas åsikter om hur de i fortsättningen vill rösta på förhand. Inom utsatt tid besvarades enkäten av sammanlagt 98 personer. Läs mera...

Kundbetjäningen i stadshuset förnyas (14.3.2018)

Stadshusets kundbetjäning som har funnits vid disken nära ingången mot salutorget har flyttat till den andra änden av entréhallen, dvs. den nyligen renoverade delen av huset. Disken finns intill Läs mera...

Brännvedsförsörjningen vid rast- och eldplatser förtydligas (22.2.2018)

På grund av knappa förråd kan mera ved inte föras till rast- och eldplatser våren 2018. I en del av eldplatserna har veden redan tagit slut. De som använder platserna ombes att för säkerhets skull ta Läs mera...

Video om stadens nya strategi (21.2.2018)

Nu finns det en video om Karleby stads strategi 2018−2021, Karleby förnyas djärvt. Den knappa två minuter långa videon sammanfattar strategins huvudteman: lämpligt nära, en lockande och attraktiv Läs mera...

Leasingfinansiären för Chydenius skolas nybygge har valts (8.2.2018)

Stadsstyrelsen beslöt den 5 februari på basis av en totalekonomisk jämförelse välja Kommunfinans Abp till leasingfinansiär för Chydenius skolas nybygge. Peab Oy valdes redan tidigare till utförare av Läs mera...

Förändringar i stadshusets kundbetjäning (7.2.2018)

Kundbetjäningen i stadshuset har förändrats så att de två infodiskarna i vardera änden av entréhallen har fått olika funktion och därmed också olika namn. Infodisken vid stadshusets huvudingång Läs mera...

Pris för forskning om österbottniska borgarnätverk (7.2.2018)

Vid sin årsfest 5.2.2018 tilldelade Svenska litteratursällskapet i Finland ett pris för bokserien Pohjanmaan porvareiden vuosisata – Borgarliv i Österbotten. Bokseriens antologier är resultat av ett Läs mera...

I fortsättningen har Karleby 15 röstningsområden (30.1.2018)

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 29.1.2018, att antalet nuvarande röstningsområden minskas från 21 till 15 genom sammanslagningar. Beslutet fattades efter tre omröstningar. Enligt Läs mera...

Anmälan till grundläggande utbildning och ansökan till eftermiddagsverksamheten 2018 (19.1.2018)

Barn som inleder skolgången hösten 2018 i årskurs 1 (födda år 2011) får per post ett meddelande om att skolplats har reserverats för dem vid Karleby stads grundläggande utbildning. Anmälan görs genom Läs mera...

Café Tankars företagarfamilj tilldelades Turismfyren (18.1.2018)

Företagarfamiljen Peltoniemi, som driver Tankars sommarcafé, får i år motta Karleby Turismfyr. Priset delades ut torsdagen den 18 januari i samband med Resemässan 2018 på Visit Kokkolas avdelning Läs mera...

Granskningen av fastighetens tekniska skick i Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium har färdigställts och åtgärder vidtas (17.1.2018)

Donnerska skolans och Karleby svenska gymnasiums fastighet på Banérgatan har undersökts av IdeaStructura Oy i slutet av år 2017. Målet med undersökningarna har varit att kartlägga konstruktionernas Läs mera...

Ett pilotförsök med omorganisering av kundbetjäningen i stadshusets publika utrymmen genomförs under 2018 (17.1.2018)

I stadshuset inleds ett försök som går ut på att kundbetjäningen i de publika utrymmena sköts separat från stadens kundtjänst. I försöket som varar till utgången av året ansvarar Fazer Food Services Läs mera...

Presidentvalet närmar sig (11.1.2018)

Förhandsröstningen i presidentvalet inleds onsdagen den 17 januari och pågår fram till den 23 januari. I Karleby går det att rösta på förhand i Karleby stadshus, på Kelviå och Lochteå bibliotek samt Läs mera...

Justering föreslås av indelningen i röstningsområden (11.1.2018)

Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 8.1 föreslå fullmäktige att indelningen i röstningsområden justeras. Enligt förslaget minskas antalet nuvarande röstningsområden från 21 till 15 genom Läs mera...

Reparationsplanen för Karleby idrottsgård godkändes (11.1.2018)

Stadsstyrelsen godkände på sitt sammanträde 8.1 reparationsplanen för Karleby idrottsgård. Reparationerna består av nödvändiga minimiåtgärder för att kunna förlänga användningen av lokalerna i ca fem Läs mera...

Preliminär planering av centralparken inleds (11.1.2018)

Stadsstyrelsen beslutade 8.1 inleda planeringen av centralparken och utse en arbetsgrupp för ändamålet. Den preliminära planen ska vara färdig före utgången av augusti 2018. I planen ingår en helhet Läs mera...

Ny webbtjänst för idrottsplatser öppnad (4.1.2018)

Idrottstjänster har tagit i bruk en ny idrottsplatstjänst som ger möjlighet att följa bl.a. underhållet av skidspår och isbanor på karta. Tjänsten finns på stadens webbplats under Tjänster > Idrott Läs mera...