Du är här

Tiedotteet 2018

Karleby stad kartlägger invånarnas åsikter om förhandsröstning (22.2.2018)

Staden genomför en enkät via webbtjänsten Dinåsikt.fi för att kartlägga Karlebybornas åsikter om förhandsröstning i val. Enkätresultaten kommer att användas som bakgrundsmaterial vid planeringen av Läs mera...

Brännvedsförsörjningen vid rast- och eldplatser förtydligas (22.2.2018)

På grund av knappa förråd kan mera ved inte föras till rast- och eldplatser våren 2018. I en del av eldplatserna har veden redan tagit slut. De som använder platserna ombes att för säkerhets skull ta Läs mera...

Det händer i Karleby på sportlovet (22.2.2018)

Under sportlovsveckan finns det mycket att göra på olika håll i Karleby, från torsdagen den 22 februari till söndagen den 4 mars. Utöver Karleby stad är det föreningar och sällskap som fungerar som Läs mera...

Ansökningstiden för sommarjobb hos Karleby stad pågår t.o.m. den 28 februari (21.2.2018)

Ansökningstiden för sommarjobb hos Karleby stad har börjat. Ansökningstiden pågår t.o.m. den 28 februari. Ansökan görs elektroniskt. Årets sommarjobb kan sökas av personer födda 1997−2001. Man kan Läs mera...

Video om stadens nya strategi (21.2.2018)

Nu finns det en video om Karleby stads strategi 2018−2021, Karleby förnyas djärvt. Den knappa två minuter långa videon sammanfattar strategins huvudteman: lämpligt nära, en lockande och attraktiv Läs mera...

Staden uppmärksammar Baltiska ländernas 100-årsdagar (15.2.2018)

Staden flaggar på Litauens 100 årsdag 16.2 och på Estlands 100-årsdag 24.2. Läs mera...

Karleby stads understöd 2018 (14.2.2018)

Understöd för föreningars och sammanslutningars verksamhet 2018 kan nu sökas. Genom understöden stöder staden medborgarverksamhet och kommuninvånarnas delaktighet. Understöd beviljas av Karleby Läs mera...

JORDARRENDE 2018 (14.2.2018)

Årsarrendet för indexbundna jordarrendeavtal stiger från början av 2018 med ca 0,73 %. Läs mera...

Leasingfinansiären för Chydenius skolas nybygge har valts (8.2.2018)

Stadsstyrelsen beslöt den 5 februari på basis av en totalekonomisk jämförelse välja Kommunfinans Abp till leasingfinansiär för Chydenius skolas nybygge. Peab Oy valdes redan tidigare till utförare av Läs mera...

Förändringar i stadshusets kundbetjäning (7.2.2018)

Kundbetjäningen i stadshuset har förändrats så att de två infodiskarna i vardera änden av entréhallen har fått olika funktion och därmed också olika namn. Infodisken vid stadshusets huvudingång Läs mera...

Pris för forskning om österbottniska borgarnätverk (7.2.2018)

Vid sin årsfest 5.2.2018 tilldelade Svenska litteratursällskapet i Finland ett pris för bokserien Pohjanmaan porvareiden vuosisata – Borgarliv i Österbotten. Bokseriens antologier är resultat av ett Läs mera...

Faktureringen av småbarnspedagogiken för januari fördröjs (fakturering av dagvård) (7.2.2018)

På grund av ändringar i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken ska avgifterna för barn som deltar i småbarnspedagogiken justeras från och med 1.1.2018.På grund av justeringen av avgifter Läs mera...

Stöd till arbetsgivare för anställning av ung person sommartid (5.2.2018)

Förutom att erbjuda sommarjobb själv vill staden främja ungas sommarsysselsättning genom att betala stöd till andra arbetsgivare som anställer sommarjobbare. Stödet kan sökas under tiden 5.2−6.4.2018 Läs mera...

I fortsättningen har Karleby 15 röstningsområden (30.1.2018)

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 29.1.2018, att antalet nuvarande röstningsområden minskas från 21 till 15 genom sammanslagningar. Beslutet fattades efter tre omröstningar. Enligt Läs mera...

Anmälan till grundläggande utbildning och ansökan till eftermiddagsverksamheten 2018 (19.1.2018)

Barn som inleder skolgången hösten 2018 i årskurs 1 (födda år 2011) får per post ett meddelande om att skolplats har reserverats för dem vid Karleby stads grundläggande utbildning. Anmälan görs genom Läs mera...

Café Tankars företagarfamilj tilldelades Turismfyren (18.1.2018)

Företagarfamiljen Peltoniemi, som driver Tankars sommarcafé, får i år motta Karleby Turismfyr. Priset delades ut torsdagen den 18 januari i samband med Resemässan 2018 på Visit Kokkolas avdelning Läs mera...

Granskningen av fastighetens tekniska skick i Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium har färdigställts och åtgärder vidtas (17.1.2018)

Donnerska skolans och Karleby svenska gymnasiums fastighet på Banérgatan har undersökts av IdeaStructura Oy i slutet av år 2017. Målet med undersökningarna har varit att kartlägga konstruktionernas Läs mera...

Ett pilotförsök med omorganisering av kundbetjäningen i stadshusets publika utrymmen genomförs under 2018 (17.1.2018)

I stadshuset inleds ett försök som går ut på att kundbetjäningen i de publika utrymmena sköts separat från stadens kundtjänst. I försöket som varar till utgången av året ansvarar Fazer Food Services Läs mera...

Det perfekta sommarjobbet genom Sommarjobbstävling (15.1.2018)

Stadens ungdomstjänster och Navigatorn Mellersta Österbotten ordnar 15.1−26.2 en tävling där unga själva hittar på och planerar egna sommarjobb som kan förverkligas för Karleby stad. De som kommer med Läs mera...

Presidentvalet närmar sig (11.1.2018)

Förhandsröstningen i presidentvalet inleds onsdagen den 17 januari och pågår fram till den 23 januari. I Karleby går det att rösta på förhand i Karleby stadshus, på Kelviå och Lochteå bibliotek samt Läs mera...

Justering föreslås av indelningen i röstningsområden (11.1.2018)

Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 8.1 föreslå fullmäktige att indelningen i röstningsområden justeras. Enligt förslaget minskas antalet nuvarande röstningsområden från 21 till 15 genom Läs mera...

Reparationsplanen för Karleby idrottsgård godkändes (11.1.2018)

Stadsstyrelsen godkände på sitt sammanträde 8.1 reparationsplanen för Karleby idrottsgård. Reparationerna består av nödvändiga minimiåtgärder för att kunna förlänga användningen av lokalerna i ca fem Läs mera...

Preliminär planering av centralparken inleds (11.1.2018)

Stadsstyrelsen beslutade 8.1 inleda planeringen av centralparken och utse en arbetsgrupp för ändamålet. Den preliminära planen ska vara färdig före utgången av augusti 2018. I planen ingår en helhet Läs mera...

Ny webbtjänst för idrottsplatser öppnad (4.1.2018)

Idrottstjänster har tagit i bruk en ny idrottsplatstjänst som ger möjlighet att följa bl.a. underhållet av skidspår och isbanor på karta. Tjänsten finns på stadens webbplats under Tjänster > Idrott Läs mera...