Du är här

Justering föreslås av indelningen i röstningsområden

11.1.2018

Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 8.1 föreslå fullmäktige att indelningen i röstningsområden justeras. Enligt förslaget minskas antalet nuvarande röstningsområden från 21 till 15 genom sammanslagningar. Beslutet fattades efter omröstning med rösterna 8−4.

Indelningen i röstningsområden har senast justerats i Karleby stad år 2000. Vid kommunsammanslagningen 2009 gjordes inga justeringar av indelningen i röstningsområden. Därmed ökade antalet röstningsområden till nuvarande 21.

En granskning av indelningen i röstningsområden är aktuell på grund av ändringar i stadsstrukturen, den ökande populariteten att rösta på förhand samt de effektiverings- och sparkrav som inriktats på förvaltningen. Kostnader som föranleds av val kan påverkas genom att minska på antalet röstningsområden.

Personalkostnaderna vid kommunalvalet i fjol uppgick till närapå 78 000 euro medan de totala kostnaderna uppgick till över 102 000 euro. Staten deltar inte i kostnaderna som föranleds av kommunalval.

En annan orsak till nödvändigheten att se över antalet röstningsområden är svårigheterna att hitta förtroendevalda till valnämnderna. En ytterligare utmaning ställer preciseringen av valmyndigheternas behörighet och jäv vilken har tillämpats fr.o.m. kommunalvalet 2017. Kandidatens nära släktingar får inte delta i förtroendeuppdrag under val i valnämnder eller valbestyrelser.

För att trygga valhemligheten är man i små röstningsområden tvungen att ta till extra åtgärder vilka fördröjer räknandet av resultatet och ökar kostnaderna. 

Stadsstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att röstningsområdena justeras enligt följande:

  • Yxpila (001) och Björkhagen (002) slås ihop till röstningsområde Björkhagen, röstningsställe är Björkhagens servicecentrum.
  • Tallåsen (003) och Stenängen (004) slås ihop till röstningsområde Stenängen, röstningsställe är Stenängens skola
  • Kyrkbacken (011) och Storby (013) slås ihop till röstningsområde Storby, röstningsställe är Storby allaktivitetshus.
  • Ruotsalo (016) och Maringais (019) slås ihop till röstningsområde Maringais, röstningsställe är Maringais skola.
  • Alaviirre (017) och Lochteå (018) slås ihop till röstningsområde Lochteå, röstningsställe är Lochteå bibliotek.
  • Ullava (020) och Rahkonen (021) slås ihop till röstningsområde Ullava, röstningsställe är Ullava kommundelskontor.

Stadsstyrelsen föreslår vidare för fullmäktige att de personer som i befolkningsdatasystemet inte har antecknats vid någon fastighet hör till röstningsområdet Stadshuset. Dessutom förenhetligas rösningsområdenas numrering.

Upp

Uppdaterad 11.1.2018 | Skicka respons | Skriv ut