Du är här

I fortsättningen har Karleby 15 röstningsområden

30.1.2018

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 29.1.2018, att antalet nuvarande röstningsområden minskas från 21 till 15 genom sammanslagningar. Beslutet fattades efter tre omröstningar. Enligt vallagen träder den justerade indelningen i röstningsområden i kraft den 15 oktober om beslutet fattas och meddelas magistraten senast i april.

I stort beslutade fullmäktige om justeringen av indelningen i röstningsområden enligt stadsstyrelsens förslag. Efter omröstning beslutade fullmäktige välja Rahkonens skola till röstningsställe för röstningsområde Ullava i stället för Ullava kommundelskontor, som stadsstyrelsen föreslagit. 

Stadsfullmäktige beslutade att indelningen i röstningsområden justeras enligt följande: 

  • Yxpila (001) och Björkhagen (002) slås ihop till röstningsområde Björkhagen, röstningsställe är Björkhagens servicecentrum.
  • Tallåsen (003) och Stenängen (004) slås ihop till röstningsområde Stenängen, röstningsställe är Stenängens skola
  • Kyrkbacken (011) och Storby (013) slås ihop till röstningsområde Storby, röstningsställe är Storby allaktivitetshus.
  • Ruotsalo (016) och Maringais (019) slås ihop till röstningsområde Maringais, röstningsställe är Maringais skola.
  • Alaviirre (017) och Lochteå (018) slås ihop till röstningsområde Lochteå, röstningsställe är Lochteå bibliotek.
  • Ullava (020) och Rahkonen (021) slås ihop till röstningsområde Ullava, röstningsställe är Rahkonens skola.

De personer som i befolkningsdatasystemet inte har antecknats vid någon fastighet hör till röstningsområdet Stadshuset. Dessutom förenhetligas rösningsområdenas numrering.

Upp

Uppdaterad 31.1.2018 | Skicka respons | Skriv ut