Du är här

Leasingfinansiären för Chydenius skolas nybygge har valts

8.2.2018

Stadsstyrelsen beslöt den 5 februari på basis av en totalekonomisk jämförelse välja Kommunfinans Abp till leasingfinansiär för Chydenius skolas nybygge. Peab Oy valdes redan tidigare till utförare av totalentreprenaden för Chydenius skola. Enligt plan färdigställs byggnaden i slutet av 2019 och skolarbetet inleds i den nya skolan i början på 2020.

Projektet med Chydenius skolas nybygge finansieras genom fastighetsleasing. Finansieringsanbud begärdes av sammanlagt sju finansiärer av vilka fem lämnade in sitt anbud inom utsatt tid.

Vid fastighetsleasing fungerar finansiären samtidigt både som finansiär och byggnadens ägare. Kommunen konkurrensutsätter och utser entreprenören samt hyr byggnaden genom ett leasingavtal av finansiären efter att byggnaden färdigställts. Kommunen betalar leasinghyra för användningen av byggnaden och efter att avtalet gått ut har kommunen rätt eller skyldighet att lösa ut den till restvärdet.

Upp

Uppdaterad 8.2.2018 | Skicka respons | Skriv ut