Du är här

Frihandel, emigration och immigration diskuteras i Chydenius-seminariet

30.5.2018

Anders Chydenius-frihandelsseminariet arrangeras fredagen den 15 juni i Karlebysalen. I år diskuteras å ena sidan frihandelns framtid och dess betydelse för det allmänna goda och å andra sidan huruvida Finland hotas av emigration och huruvida immigrationen kunde erbjuda en lösning.

I seminariet medverkar chefdirektören för Finlands Bank Erkki Liikanen, biskop för Borgå stift Björn Vikström, utrikeshandelsminister Anne-Mari Virolainen, riksdagsledamot Jutta Urpilainen, SOK:s fältchef Arttu Laine, ordföranden för Vasa universitets styrelse Johnny Åkerholm, chefen för Migrationsinstitutet Tuomas Martikainen och SEF:s forskare Matti Sarvimäki. Seminariet öppnas av stadsdirektör Stina Mattila och för slutorden står direktören för Karleby universitetscenter Chydenius Tanja Risikko.

Huvudarrangörer för seminariet är Anders Chydenius stiftelse, Karleby stad och Karleby universitetscenter Chydenius.

I anslutning till seminariet kommer stiftelsen att plantera ett kunskapens och visdomens träd i Brita Marias park som invigs i Karleby i september.

Upp

Uppdaterad 30.5.2018 | Skicka respons | Skriv ut