Du är här

Nuvarande förhandsröstningsställen motsvarar karlebybornas behov

16.3.2018

Staden kartlade 22.2–15.3 i tjänsten Dinåsikt.fi karlebybornas åsikter om hur de i fortsättningen vill rösta på förhand. Inom utsatt tid besvarades enkäten av sammanlagt 98 personer.

På det hela taget motsvarar nuvarande förhandsröstningsställen i Karleby bra mot karlebybornas behov. Detta anser rentav 80 procent av svararna. Också i den öppna frågan om förbättrandet av förhandsröstning ansåg nästan hälften (48 %) av svararna att nuvarande system fungerar bra.

Helst vill man rösta på förhand i stadshuset (56 procent av svararna). Stället man därnäst helst vill rösta är de stora varuhusen i Karleby. Detta alternativ valdes emellertid bara av 11 procent av svararna. Ett kommundelskontor, huvudbiblioteket, andra bibliotek, skolor, en röstningsbuss, campusområdet, en närbutik och centralsjukhuset som röstningsställe fick bara lite understöd.

Ca 76 procent av svararna skulle rösta elektroniskt om det var möjligt. Möjligheten att rösta elektroniskt får understöd även i svar på frågan var man helst vill förhandsrösta samt i frågan om hur förhandsröstning kunde förbättras.

Mer än 70 procent av dem som svarade på enkäten angav att de för det mesta röstar på förhand vid val. Av svararna röstar 14 procent endera på förhand eller under den egentliga valdagen beroende på situationen.

I det senast förrättade valet hade 60 procent av svararna röstat på förhand i Karleby stadshus. Något över en femtedel (22 %) av svararna röstade inte senast på förhand.

Största delen av svararna (81 %) hade högst 5 kilometer till närmaste förhandsröstningsställe från sitt hem.

Resultatet från enkäten används som bakgrundsmaterial när vi planerar hur förhandsröstningen ordnas i fortsättningen. Vi tackar alla som svarat på enkäten!

Upp

Uppdaterad 16.3.2018 | Skicka respons | Skriv ut