Du är här

Med buss till Heinolaområdet – ett försök i december

27.11.2018

I Karleby lokaltrafik genomförs ett försök med ny rutt i december. Under tiden 1–20.12. är det möjligt att åka buss till Heinola affärsområde från måndag till lördag.

Ändringen påverkar linje 1 på vardagar och linje 7 på lördagar.

Den största ändringen är att rutten också går till Heinolaområdet. Under försökstiden kan man åka buss från Heinolaområdet till stadens centrum och då kan bilen lämnas i Heinolaområdet. Det går också att åka samma rutt tillbaka. Den enda hållplatsen i Heinolaområdet finns framför Citymarket eftersom det är tryggt att stanna och ta upp och släppa av passagerare där.

Initiativet till försöket har kommit från Dahl-linjetrafik Ab som ansvarar för busstrafiken i stadens centrumområde. Företaget ordnar rutten kostnadsneutralt och den medför inga extra kostnader för staden.

Den nya ruttens tidtabell och karta finns på Dahl-linjetrafik Ab:s webbplats.

Betalningen kan göras med kontanter eller Matkahuoltos resekort. Det är inte möjligt att betala med kredit- eller bankkort i bussen eftersom det tar för lång tid. Det går också att betala med en mobilapplikation. Mer information om betalning med mobilapplikationen finns på Dahl-linjetrafik Ab:s webbplats. På webbplatsen kan man också se var bussarna är just nu (linjerna 1, 5 och 7): www.dahlbuss.fi/sv >Tidtabeller > Se bussarna på kartan.

Syftet med försöket sett ur stadens perspektiv är att få erfarenheter som grund för stadens nya plan för kollektivtrafiken. Det finns redan ett utkast till planen som staden ännu vill precisera med hjälp av liknande försök.

Staden samlar erfarenheter och åsikter om ruttförsöket som genomförs i december via en enkät. Länk till enkäten finns på denna sida.

Upp

Uppdaterad 28.11.2018 | Skicka respons | Skriv ut