Du är här

Framför din åsikt om välfärdsplanens insatsområden

9.10.2018

Det är kommunens uppgift att främja välfärden och hälsan. I Karleby stad pågår beredningen av en omfattande välfärdsplan som har som mål att inrikta resurser på kommuninvånarnas välfärd och hälsa. En enkät i anknytning till detta har öppnats i tjänsten dinåsikt.fi. Svara på enkäten senast 23.10.

Stadens nya strategi ”Karleby förnyas djärvt” utgör grunden för välfärdsplanen. Planens syfte är att precisera stadsstrategin i frågor som gäller kommuninvånarnas välfärd och utvecklingen av den. 

Enkätens syfte är att samla stadsinvånarnas åsikter om hur arbetet för att främja välfärden i Karleby kan utvecklas framtida år.

I enkäten presenteras eventuella huvudmål som kan tas in i välfärdsplanen. Svararna ombes framföra sin egen åsikt om vilka åtgärder kunde vidtas för att nå dessa mål. I enkäten kan man också ge ett eget förslag till insatsområde.

Upp

Uppdaterad 9.10.2018 | Skicka respons | Skriv ut