Du är här

JHL:s strejk påverkar Karleby stads service

18.10.2018

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s strejk 22−23.10 påverkar Karleby stads service inom städ- och matservice samt idrottstjänster. Utgående från den information som finns till hands nu kommer strejken att påverka stadens service på följande sätt:

  • Medlemmar i servicefacket PAM deltar i strejken som utlysts av JHL. Därför kan ingen matservice erbjudas varken i daghem, förskolor eller skolor, i motsats till de tidigare uppgifterna. Vi ber vårdnadshavarna beakta detta och skicka matsäck, dryck och eventuella bestick med barnen. Matsäcken bör kunna förvaras i rumstemperatur.
  • Matservicen fungerar som vanligt i fastigheterna på Vingesgatan och Hälsovägen och i Såka, Öja och Länsipuiston vuoropäiväkoti, eftersom servicen produceras av en utomstående aktör vars verksamhetsställen inte påverkas av den strejk som JHL utlyst.

  • Man strävar efter att ordna städning i daghemmen på måndag och tisdag eftermiddag. I de flesta skolor städas det inte alls under måndagen. Man försöker ordna mellanstädning i en del skolor under tisdag förmiddag.
  • VesiVeijari håller öppet måndag och tisdag 12-20. De vattengymnastikgrupper som ordnas utanför denna öppettid har ställts in. Skolornas simundervisning har ställts in.
  • Ishallen och Best-Hall Areena håller stängt måndag och tisdag.
  • Fritidshuset i Kelviå, Maininki i Lochteå, Idrottsgården i Karleby, idrottshallen i Hållhagen, fotbollshallen Kippari Hall och Sandhagens konstgräsplan håller öppet som vanligt.
  • Karleby stadshus håller öppet som vanligt.

Vi hoppas att användarna beaktar att städningen av lokalerna inte kan hållas på normal nivå under strejken.

Vi informerar skilt om eventuella ändringar. Följ med Karleby stads information om strejkens verkningar.

Uppdaterat mån. 22.10.2018

Uppdaterad 22.10.2018 | Skicka respons | Skriv ut