Du är här

Renoveringen av stadshusets del A av inleds

12.9.2018

Stadshusrenoveringens tredje fas, dvs. renoveringen av del A på Salutorgets sida, inleds i slutet av veckan. I och med att arbetet inleds stängs ingången till stadshuset från Salutorgets sida. Huvudingången finns i del D på Ämbetsgränds sida.

Stadshusrenoveringens andra fas, del B, slutfördes på våren. I och med att del B blev färdig kunde man under sommaren ge kundtjänstutrymmet på första våningen i del D dess slutliga form. I början av september blev stadsstyrelsens sammanträdesrum samt utrymmen för postningen och registraturen färdiga i anknytning till kundtjänsten.

Under totalrenoveringen av del A är området framför stadshuset fram till leden för gång- och cykeltrafik, som förenar Skräddaregatan och Borgmästargatan, ett byggplatsområde. Likaså avgränsas en del av parkeringsområdet mellan stadshuset och ämbetshuset till byggplatsområde. 

Sammanträdesrummen Arctic, Atlantic, Baltic och Yxpila tas ur bruk i och med totalrenoveringen. Karlebysalen samt sammanträdesrummen Öja och Kaarlela kan användas även under renoveringen av del A. Stadshusets reception flyttar till C-delens utställningsutrymmen.

I samband med renoveringen ändras kontorslokalerna i A-delens två övre våningar till flexkontor. I A-delens första våning byggs sammanträdes- och utställningsutrymmen.

Enligt planerna slutförs totalrenoveringen av A-delen i maj 2019. Därefter står del C i tur. Stadshusets renovering planeras vara färdig i början på 2020. Arkitekt- och huvudplaneringen samt elektricitetsplaneringen har skötts i stadens regi.

Upp

Uppdaterad 12.9.2018 | Skicka respons | Skriv ut