Du är här

Kundbetjäningen i stadshuset förnyas

14.3.2018

Stadshusets kundbetjäning som har funnits vid disken nära ingången mot salutorget har flyttat till den andra änden av entréhallen, dvs. den nyligen renoverade delen av huset. Disken finns intill ingången närmast Idrottsgården.

Den nya funktionen som går under namnet Kundtjänst omfattar kundinformationen och registraturen som nu finns nära varandra i stadshusets del D. Den kortaste vägen utifrån till kundtjänstdisken går från Ämbetsgränds sida av huset. Kundtjänsten är öppen vardagar kl. 8–16.

Kundtjänsten informerar kunder i ärenden som gäller den kommunala verksamheten i stadshuset samt tar emot ansökningar och andra dokument som hör samman med stadens verksamhet. Kundtjänsten informerar också om planläggnings-, bygglovs- och andra stadsmiljöärenden.

Den gamla kundbetjäningsdisken intill ingången mot salutorget fungerar i dag som Reception vars uppgift är att guida besökare till konferensrummen och ta emot dem som kommer till stadshuset för överenskomna träffar med stadens anställda. Den som kommer in via ingången vid Ämbetsgränd kan om det behövs få guidning från Kundtjänst.

Konferensrummen på stadshusets bottenvåning kan fortfarande hyras för sammanträden och evenemang av Karleby Turism Ab.

På grund av renoveringsarbetena i stadshuset finns det nu färre parkeringsplatser än förut bredvid stadshuset. Under renoveringstiden finns det parkeringsplatser också på salutorget. Renoveringen fortskrider i etapper och är planerad att slutföras under början av 2020.

Upp

Uppdaterad 14.3.2018 | Skicka respons | Skriv ut