Du är här

Ett pilotförsök med omorganisering av kundbetjäningen i stadshusets publika utrymmen genomförs under 2018

17.1.2018

I stadshuset inleds ett försök som går ut på att kundbetjäningen i de publika utrymmena sköts separat från stadens kundtjänst. I försöket som varar till utgången av året ansvarar Fazer Food Services Oy för mottagandet av och vägvisningen för besökarna samt för administrationen och driften av konferensrummen. Stadens kundtjänst som i dag finns vid Info i stadshusets del A flyttar i sin tur till del D. Pilotförsöket som godkändes av stadsstyrelsen den 15 januari är planerat att inledas i februari.

Avsikten med försöket är att testa hur väl kundbetjäningen och tjänsterna i anslutning till konferensrummen fungerar som en separat tjänstehelhet. De tjänster som ingår i försöket ska köpas av Fazer Food Services Oy som kommer att ha det övergripande ansvaret för Infos verksamhet. Enligt avtalet ansvarar företaget för driften av konferensrummen även utanför tjänstetid.

Stadens kundtjänst som ska informera och vägleda kunder i frågor som gäller stadens tjänster och verksamhet slås ihop med tekniska väsendets kundtjänst i stadshusets del D. Under tiden för försöket kommer den sammanslagna kundtjänsten att finnas i del D intill huvudingången vid Ämbetsgränd på Idrottsgårdens sida av stadshuset.

Till kundtjänsten Infos uppgifter har hittills hört att både vägleda besökare och assistera vid sammanträden och konferenser som ordnas i stadshuset. Den har också hanterat bokningen och svarat för det praktiska i anslutning till konferensrummen och även medverkat i sammanträdes- och konferensarrangemangen. En del av sammanträdena hålls utanför tjänstetid, vilket i dagens läge innebär utmaningar för planeringen av personalresurserna. Utmaningar medförs också av behovet att samordna arrangemangen för å ena sidan stadens egna tillställningar, å andra sidan de konferenstjänster som Karleby Turism Ab erbjuder utomstående aktörer i stadshuset.

Uppdaterad 17.1.2018 | Skicka respons | Skriv ut