Du är här

Andra fasen av stadshusrenoveringen klar

7.5.2018

Andra fasen av stadshusets renovering, del B på ämbetshusets sida, har blivit klar. Renoveringen av del B har genomförts i två etapper. Arkivet på första våningen blev färdigt redan i början av året och de övriga lokalerna tas stegvis i bruk i maj med start 7 maj. 

Vid renoveringen av del B, som startade i mitten på september, har man utnyttjat de metoder som pilottestats i del D. På basis av erhållna erfarenheter har man kunnat finslipa detaljer och göra verksamheten mera flytande. Under renoveringen har arbetsmiljön omvandlats till ett flexkontor. Den fräscha gröna färgvärlden i del B är ett kontinuum på möblernas kontrastnyanser i samlingsrummet i del D. Varje del har sin egen färg som flyter från del D till del A via del B.

I och med att del B blivit klar kan kundtjänstutrymmet på första våningen i del D byggas färdigt då dupliceringen, arkivet och geodatatjänster flyttar till del B. Bakom kundtjänstutrymmet placeras bland annat stadsstyrelsens sammanträdesrum, postningen och registraturen. Dessa utrymmen borde vara klara i augusti.

Del B har en våningsyta på 2 349 m², bruttoarealen är 2 664 m² och volymen 10 500 m³. Delen inrymmer en egen plats för totalt 90 anställda. Del B fungerar som utrymningslokal under den tid del A renoveras. Man försöker organisera renoveringen så att det ska behövas så få flyttningar som möjligt och att ingen av de enheter som nu finns i stadshuset ska behöva placeras i tillfälliga lokaler utanför huset.

Utöver arkivet, dupliceringen och geodatatjänster flyttar koncernförvaltningen och koncerntjänster från andra våningen i del A i detta skede till del B, likaså stadsmiljöns förvaltning, byggnation och lokaliteter, och dataförvaltningstjänster. En del av dem som flyttar stannar permanent i del B, medan koncernförvaltningen och koncerntjänster, stadsmiljöns förvaltning och byggnation flyttar tillbaka till del A efter slutförd renovering.

Man har som mål att inleda renoveringen av del A efter mitten av augusti och att den är klar i maj 2019. Därefter står del C i tur. Publika utrymmen i del C planeras vara färdiga i början på 2020. Arkitekt- och huvudplaneringen samt elektricitetsplaneringen har skötts i stadens regi.

Upp

Uppdaterad 7.5.2018 | Skicka respons | Skriv ut