Du är här

Förändringar i stadshusets kundbetjäning

7.2.2018

Kundbetjäningen i stadshuset har förändrats så att de två infodiskarna i vardera änden av entréhallen har fått olika funktion och därmed också olika namn. Infodisken vid stadshusets huvudingång närmast Salutorget heter nu Reception, medan disken i den andra änden av entréhallen kallas Kundtjänst. Receptionen svarar för den del av kundbetjäningen som handlar om mottagning och guidning av besökare i stadshusets publika utrymmen samt sammanträdes- och konferenstjänster. Kundtjänsten däremot betjänar dem som behöver information om stadens tjänster eller vägledning i kommunala ärenden.

Förändringen grundar sig på ett beslut av stadsstyrelsen den 15 januari om ett pilotförsök som går ut på att separera de ovan nämnda kundbetjäningsfunktionerna och som pågår till slutet av 2018.

Receptionen betjänar kunder genom att ta emot och guida dem som besöker stadshusets publika utrymmen, har hand om bokningen och driften av Karlebysalen och konferensrummen Kaarlela, Öja, Yxpila, Baltic, Atlantic och Arctic samt medverkar i sammanträdes- och konferensarrangemangen. För receptionen ansvarar Fazer Food Services Oy under tiden för pilotförsöket.

Receptionen som finns vid stadshusets ingång närmast Salutorget har öppet kl. 7.45−16.15 måndag−fredag. Efter separat överenskommelse kan den också finnas till förfogande vid sammanträdes- och konferensarrangemang utanför tjänstetid.

Kundtjänsten informerar och vägleder kunder i frågor som gäller stadens tjänster och verksamhet. Stadsmiljösektorns aktuella planer och projekt som hålls offentligt framlagda finns tillgängliga för allmänheten vid kundtjänsten.

Kundtjänsten som finns intill ingången från Ämbetsgränds sida av stadshuset har öppet kl. 8−16 måndag−fredag.

Uppdaterad 16.2.2018 | Skicka respons | Skriv ut