Du är här

Ändrade tjänster och titlar inom stadsmiljösektorn på grund av omorganisation

4.5.2018

Stadsstyrelsen beslutade den 16 april om vissa ändringar i tjänstebeteckningar och tjänster inom stadsmiljösektorn. Ändringarna hör samman med sektorns omorganisation och nya verksamhetsmodell som fastställdes slutligt i mars 2018 när stadsstrukturnämnden och byggnads- och miljönämnden godkände en ny verksamhetsstadga för sektorn.

Omorganisationen ska göra ledarskapssystemet klarare och minska överlappningar. Utgångspunkten har varit verksamhetens behov och syftet är en bättre hantering, placering och gemensam användning av personalresurserna.

Fullmäktige godkände 11.12.2017 ändringarna i stadens förvaltningsstadga till följd av omorganisationen och samtidigt också en del av ändringarna i tjänsterna och tjänstebeteckningarna. Då ändrades tekniska direktörens titel till stadsmiljödirektör, planläggningschefens till stadsplaneringschef och disponentens till lokalitetschef. Befattningen som planeringsingenjör ändrades till en tjänst som tillståndschef.

De övriga ändringar i tjänsterna och tjänstebeteckningarna som omorganisationen gav upphov till godkändes av stadsfullmäktige den 16 april. Avsikten med ändringarna var att få titlarna att bättre matcha de arbetsuppgifter som tjänsterna omfattar. Ändringen av befattningar till tjänster motiverades med att utövning av offentlig makt i ärenden enligt markanvändnings- och bygglagen ingår i arbetsuppgifterna för dessa tjänster.

Tjänstebeteckningar ändrades enligt följande:

 • förvaltningssekreterare > förvaltningschef
 • markanvändningstekniker > markanvändningsingenjör
 • miljöplanerare (2 personer) > miljöinspektör
 • tf. stadsingenjör > infrastrukturchef
 • servicechef > utvecklingsexpert
 • serviceplanerare > utvecklings- och serviceplanerare
 • parkeringskontrollant > ledande parkeringskontrollant

Befattningar ändrades till tjänster enligt följande:

 • mätningsarbetsledare > mätningschef
 • geodataplanerare > geodatachef 
 • planerare inom samhällsteknik > infrastrukturinspektör 
 • planeringshortonom > stadsträdgårdsmästare 

Befattningen som geodataplanerare slogs ihop med tjänsten som geodatachef, och tjänsterna som stadsingenjör och miljöplanerare drogs in.

Upp

Uppdaterad 4.5.2018 | Skicka respons | Skriv ut