Du är här

Ändringar i öppettiderna vid stadens verksamhetsställen sommaren 2018

4.6.2018

Sommaren för med sig en del ändringar i stadens service och öppethållning.

Kundtjänsten

Öppen vardagar kl. 8−16

Kelviå, Lochteå och Ullava kommundelskontor:

Kommundelskontoren i Kelviå är stängt 2.–29.7

Kommundelskontoret i Lochteå är stängt 9.7–5.8

Kommundelskontoret i Ullava är stängt 9.7–5.8

KOSEK:s kontor

Stängt 2.–31.7

Karleby Turism

1.6–31.8

 • måndag-fredag kl. 9−17
 • lördag kl. 10−14

Informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för invandrare

Stängd 21.6–10.8

Barn och familjer

Dagvårdsbyrån 1.6−31.8

(Strandgatan 16, 6:e våningen)

Stängd 2.−20.7 (Kundtjänst endast via telefon under den här tiden)

Daghem

Daghemmen håller stängt/öppet enligt följande (förändringar är möjliga):

Stängt
 • Halkokarin päiväkoti 4.6–31.7
 • Kaustarin päiväkoti/ Kaustar daghem 2.–28.7
 • Keltaviirin päiväkoti 2.–29.7
 • Kirkonmäen päiväkoti/ Kyrkbackens daghem 2.–28.7
 • Koivuhaan päiväkoti 2.–31.7
 • Merituulen esiopetustila 4.6–13.8
 • Muksumajan ryhmäperhepäiväkoti 1.–31.7
 • Muksulan päiväkoti 1.–31.7
 • Pajulinnun päiväkodin esiopetustila: öppet till 21.6, stängt 25.6–13.8
 • Peltokorven päiväkoti 25.6–31.7
 • Ruotsalon päiväkoti 25.6–31.7
 • Rytimäen esiopetustila 2.7–13.8
 • Svenska daghemmet 2.7–31.7
 • Tenavatuvan ryhmäperhepäiväkoti 1.–31.7
 • Ykspihlajan päiväkoti 2.–31.7
 • Öja daghem 2.7–3.8

Små ändringar av tiderna är möjliga.

De exakta datumen för när daghemmen håller stängt samt namnen på daghemmen som har jour meddelas senare till varje barn. 

Öppet hela sommaren
 • Hakalahden päiväkoti/ Hakalax daghem
 • Isokylän päiväkoti
 • Kiviniityn päiväkoti
 • Koivurinteen päiväkoti
 • Länsipuiston vuoropäiväkoti
 • Pajulinnun päiväkoti
 • Peurankadun päiväkoti 
 • Pikiruukin päiväkoti 
 • Päivänpaisteen ryhmäperhepäiväkoti
 • Tervanpolttajan päiväkoti
 • Ulkometsän päiväkoti

Bildningscentralen

Karleby stads bildningscentral (Strandgatan 16, 5:e och 6:e vån.) är stängd 2.–13.7. Under denna tid har bildningscentralen ingen kundbetjäning inom ansvarsområdena undervisningstjänster, idrottstjänster och kulturtjänster.

Brådskande dagvårdsansökningar kan lämnas in i småbarnspedagogikens låsta postlåda i nedre aulan på Strandgatan 16. Postlådan töms varje dag.

Idrottstjänster betjänar vid brådskande bokning av planer och lokaler för motion och idrott under tiden 2.–31.7 på vardagar kl. 9–11, tfn 040 8065 153 och e-post liikuntavaraukset@kokkola.fi.

Kulturtjänsters evenemangsproducenter finns på plats och kan nås per telefon (tfn 044 780 9288, 040 8068 419). I andra ärenden kan du kontakta stadshusets kundtjänst.

Skolornas och daghemmens post går under nämnda tid via stadshusets postning.

Ungdomar

Navigatorn

I juni på vardagar fram till 29.6, tis−fre kl. 13−16

Stängt i juli

Uppsökande ungdomsarbete

 • I juni på vardagar kl. 9−14
 • I juli 2−6.7 kl. 9−14
 • I augusti från 1.8 kl. 9−15

Ungdomsgårdar

Ungdomsgårdarna håller sommarstängt, dörrarna öppnas igen i augusti veckorna 32−34

Mer information: Facebook: Nuorten Kokkola, Instagram: nuorten_kokkola samt ungdomsgårdarnas egna kommunikationskanaler

Bibliotek och museum

Karleby stadsbibliotek

Huvudbiblioteket och tidningsläsesal

 • måndag - torsdag kl. 9−19
 • fredag kl. 9−18
 • lördag - söndag stängt
 • torsdag 21.6 kl. 9−17

Björkhagens bibliotek

 • måndag - onsdag kl.13−19
 • torsdag - fredag kl. 9−15

Björkhagens bibliotek är stängt 2.−29.7

Kelviå bibliotek

 • måndag - tisdag och torsdag kl. 12−19
 • onsdag kl. 10−19
 • fredag kl. 10−15
 • torsdag 21.6 kl. 10−15

Stängt på sommarsöndagar

Lochteå bibliotek

 • måndag, fredag kl. 10−16
 • tisdag, torsdag kl. 12−19
 • torsdag 21.6 kl. 10−16

Stängt på sommarsöndagar

Biblioteket i Ullava kyrkby

 • måndag kl. 16−19
 • onsdag, fredag kl. 10−15
 • torsdag kl. 17−19
 • torsdag 21.6 stängt

Biblioteket i Ullava Rahkonen

 • tisdag kl. 16−19
 • torsdag kl. 10−14
 • torsdag 21.6 stängt

Bokbussen

I juni och augusti kör bokbussen enligt sommartidtabell. Bokbussen kör inte i juli.
Alla bibliotekets filialer är stängda på midsommar 22.−24.6.

K.H.Renlunds museum

Kansliet

(Vingesgatan 18 A) är stängt 1.−31.7

Museiobjekt (Rooska gården, ITE-museet, Museikvarteret, Karleby hembygdsmuseum)

 • tisdag - söndag kl. 11–16
 • torsdag kl. 11−18

Karleby hembygdsmuseum

Öppet 1.6−12.8

 • tisdag - söndag kl. 11–16
 • torsdag kl. 11–18

Saltmagasinet

 • lördag - söndag kl. 11−16

Fredrik och Anna Drakes hem

Öppet enligt överenskommelse.

Brandmuseum i Ventus (FBKs lokaler)

Öppet 25.6−27.7

 • måndag-söndag kl. 12−17

Lochteå hembygdsmuseum

Öppet 6.7−5.8

 • tisdag - söndag 13−17

Hembygdsarkivet (Vasavägen 6)

Stängt 22.6–31.7, efter det öppet tills vidare på begäran. I juni öppet varannan torsdag kl. 9–15 t.o.m. 21.6.

K.H.Renlunds museum - Mellersta Österbottens landskapsmuseum / bild- och arkivtjänster

(Vingesgatan 18A)

Stängt 1.– 31.7

Kieppi, Karleby naturhistoriska museum

Öppet 1.6−31.8

tisdag - söndag kl. 11−16

Måndag stängt.

Andra tider enligt överenskommelse.

Stängt på midsommar 22−24.6

Idrott och motion

Badcentret VesiVeijari

Stängt för service 24.5−10.6

11.−21.6:

 • måndag, tisdag, onsdag, fredag kl. 9–20
 • torsdag kl. 6–20
 • lördag och söndag kl. 11–18

22−24.6 stängt

25.6−2.9

 • måndag, tisdag, onsdag, fredag kl. 10–20
 • torsdag kl. 6–20
 • lördag och söndag kl. 11–18

Karleby idrottsgård sommartid

1.6–31.8:

 • måndag − fredag kl. 8–20
 • lördag kl. 9–16

Kelviå fritidshus, Kelviå

Fritidsgården är stängd 21.5–29.7. Gymmet är normalt öppet för dem som har säsongskort. Nya gymkort kan fås från fritidsinstruktören före 21.6 och efter 30.7.

Lohtajan Maininki, Lochteå

Lochteå fritidsgård Lohtajan Maininki är stängd 1.6─31.8. Gymmet är normalt öppet för dem som har säsongskort. (Korten säljs och förnyas under sommaren via stadens idrottstjänster, tfn 040 806 5153)

Förändringar är möjliga.

Uppdaterad 29.6.2018 | Skicka respons | Skriv ut