Du är här

Staden anställer nästan 250 sommarjobbare

18.4.2018

Karleby stads sommarjobb söktes inom den utsatta tiden, d.v.s. den 28 februari, av 759 personer födda mellan 1997 och 2001. Hittills har 239 sommarjobbare valts. Sommarjobb kan ännu bli lediga under våren om den som blivit vald till en uppgift av en eller annan orsak inte tar emot sommarjobbet. En plats som eventuellt blir ledig tillsätts då med en av sökandena.

Till stadsmiljösektorn har valts 154 sommarjobbare, till bildningsväsendet 62 och till koncernförvaltning och koncerntjänster 23. 

Staden anställer sommarjobbare främst för olika assisterande arbetsuppgifter. Avsikten med sommarjobben är att introducera unga i arbetslivet och olika yrken samt kommunen som arbetsgivare, erbjuda dem möjlighet att få erfarenhet av lönearbete, underlätta deras val av yrke och senare deras övergång till arbetslivet. De som har hunnit längre i sina studier eller är klara med dem har möjlighet att bli anställda som vikarier för mer krävande uppgifter beroende på situationen.

Förutom att erbjuda sommarjobb själv vill staden främja ungas sommarsysselsättning genom att betala stöd till andra arbetsgivare som anställer sommarjobbare. Stödet kan beviljas personer som bor i Karleby och arbetsgivare som är verksamma i Karleby om de anställer sommarjobbare i åldern 16−25 år. Inom utsatt tid ansöktes stöd av 40 arbetsgivare för sammanlagt 106 arbetstagare. Sökandena meddelas om stödbeslutet under maj månad.

Uppdaterad 18.4.2018 | Skicka respons | Skriv ut