Du är här

Förslag om att hålla inkomst- och fastighetsskattesatserna oförändrade

6.11.2018

Stadsstyrelsen behandlade inkomst- och fastighetsskattesatserna för 2019 på sitt sammanträde måndagen den 5 november. Stadsstyrelsen beslöt föreslå stadsfullmäktige att inkomst- och fastighetsskattesatserna inte ändras. Stadsfullmäktige beslutar om skattesatserna måndagen den 19 november.

I stadsstrategin ingår målet att sänka beskattningen under fullmäktigeperioden. I budgeten 2019 räcker årsbidraget dock med knapp nöd till avskrivningarna, och stadens skuldbörda ökar ytterligare. Som helhet är stadens finansiella ställning inte ännu nästa år sådan att skattesatsen kan sänkas trots att inflödet av inkomstskatt ökar.

I budgeten för nästa år ingår dessutom betydande riskfaktorer som kan svänga budgeten som visar överskott till en budget som visar underskott. Som största risker anses vara bland annat att social- och hälsovårdskostnaderna överskrider budgetramen, att de korta räntorna höjs redan nästa år, behovet att öka tjänsterna inom småbarnspedagogik och därigenom en större lönebudget.

Stadsstyrelsen föreslår att inkomst- och fastighetsskattesatserna hålls oförändrade nästa år. Inkomstskattesatsen är då 21,75 procent och den allmänna fastighetsskattesatsen 1,25 procent. Skattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnader föreslås bli 0,70 procent och 1,10 procent för andra bostadsbyggnader, 3,25 procent för obebyggda tomter och 3,10 procent för kraftverk. Fastighetsskatten för allmännyttiga samfund är fortfarande 0,00 procent.

Med de föreslagna skattesatserna uppskattas skatteinkomsterna uppgå nästa år till sammanlagt 198,8 miljoner euro. Inkomstskatteintäkterna väntas uppgå till 166 miljoner euro, samfundsskatten till 17,3 miljoner euro och fastighetsskatterna sammanlagt till 15,5 miljoner euro.

Upp

Uppdaterad 6.11.2018 | Skicka respons | Skriv ut