Du är här

Invånarna får medverka i förberedelserna inför jubileumsåret

7.9.2018

Karleby stad firar sitt 400-årsjubileum år 2020. Jubileumsåret till ära ordnas många evenemang och mycket program i staden, såväl av staden som av andra aktörer och enskilda stadsbor. Särskilt tillsatta arbetsgrupper har förberett jubileumsårets firande inom stadens organisation.

Jubileumsåret avspeglar Karlebys historia, nutid och framtid. Staden hoppas att jubileumsåret uppmärksammas på flera olika sätt, såväl i redan befintliga evenemang som i nya. Ordspråket ”Lyckan står den djärve bi” valdes av arbetsgruppen till jubileumsårets tema. Ordspråket beskriver djärvheten och fördomsfriheten i Karlebybornas handlingar och visioner genom tiderna.

Jubileumsårets symbol är tvåspråkig; KokkolaKarleby 400. I dess formspråk ingår stadens vapen och havet. Symbolen är modern, lättsam och glad, den ger positiva signaler samtidigt som den är festlig. Symbolens färg, som är orange, utgår från stadens vapens färger gult och rött. Symbolen är planerad av Elina Warsta, illustratör och grafisk designer.

Kasper Tammela svarar för jubileumsårets webbsidor. Webbsidorna innehåller jubileumsårets evenemangskalender som uppdateras närmare jubileumsåret och under dess gång med aktuella evenemang. Webbsidorna innehåller också bakgrunds- och aktuell information om jubileumsåret samt ett avsnitt där stadsborna uppmanas att ge egna förslag till firandet av jubileumsåret. Jubileumsårets webbsidor har publicerats på kokkola400.fi och karleby400.fi. Webbsidorna kommer ännu att vidareutvecklas. På stadens webbsidor, både på förstasidan och under Information om Karleby, finns en länk till jubileumsårets webbsidor.

Stadsborna kan medverka i förberedelserna inför jubileumsåret genom att föreslå evenemang för jubileumsåret via webbsidorna eller genom att lämna skriftliga förslag till stadshusets information.

Förberedelserna inför jubileumsåret startar officiellt idag, på Karlebydagen 7.9.2018, när staden fyller 398 år.

Upp

Uppdaterad 7.9.2018 | Skicka respons | Skriv ut