Du är här

Karleby stad uppmärksammar Nordens dag

22.3.2018

Karleby stad uppmärksammar Nordens dag och den nordiska samhörigheten fredag 23.3. genom att flagga med nordiska ländernas flaggor utanför stadshuset. 

Helsingforsavtalet, som undertecknades 23.3.1962 av samtliga nordiska länder lade grunden till det nordiska samarbetet och ländernas gemensamma utveckling. Den nordiska samhörigheten uppmärksammas vid årsdagen av undertecknande av avtalet.

Flaggningsutmaningen arrangeras samtidigt i alla nordiska länder och den arrangeras av Föreningen Nordens Förbund i samarbete med lokalorganisationerna. Karleby har sex vänorter i tre nordiska länder och Föreningen Pohjola-Norden i Karlebynejden har ett hundratal medlemmar. 

Uppdaterad 22.3.2018 | Skicka respons | Skriv ut