Du är här

Reparationsplanen för Karleby idrottsgård godkändes

11.1.2018

Stadsstyrelsen godkände på sitt sammanträde 8.1 reparationsplanen för Karleby idrottsgård. Reparationerna består av nödvändiga minimiåtgärder för att kunna förlänga användningen av lokalerna i ca fem år. Kostnadskalkylen för arbetena som ska utföras är totalt 150 000 euro. Stadsstyrelsen beslutade föreslå stadsstrukturnämnden att nämnden i sin investeringsbudget anvisar anslag som behövs för reparationerna.

I enlighet med miljöhälsovårdsnämndens beslut i december hotas inte idrottsgårdens jordbanehall, löpbanan samt bollsalen på andra våningen inte längre av användningsförbud ifall Kokkolan Urheilutalo Oy:s åtgärdsförslag förverkligas enligt det föreslagna. Lokalerna kan användas till slutet av 2022 om inga hälsorisker förekommer efter de föreslagna åtgärderna. 

Upp

Uppdaterad 11.1.2018 | Skicka respons | Skriv ut