Du är här

Läsårets arbete inleds

22.10.2019

Läsårets arbete inleds vid Karleby stads svenskspråkiga skolor tisdagen 14 augusti och vid gymnasiet 16.8.

Karleby stads svenskspråkiga förskolor, grundläggande utbildning och gymnasiet:

Läsårets arbete inleds vid Karleby stads svenskspråkiga skolor enligt följande:

  • klasserna 1-9 i den grundläggande utbildningen tisdagen 14 augusti kl 9.00
  • gymnasiet torsdagen 16 augusti kl 9.00 (adress:Hälsövägen 1)

Eftermiddagsverksamheten börjar tisdagen 14 augusti.

Förskolan börjar tisdagen 14 augusti i huvudsak kl 9.00 för grupper placerade vid daghem och skolor.

Nya elever som inte inskrivits tidigare kan anmäla sig till förskolan eller till den grundläggande utbildningen samma dag.

Skolskjutsarna kommer i stort sett att fungera som senaste läsår. Eleverna får skjutskortet som berättigar till skolskjuts från skolan den första skoldagen. Tilläggsuppgifter ger Sari Koskinen, tel. 044 7809 913.

Skolornas lovdagar: höstlov 15–20.10.2018, jullov 22.12.2018–1.1.2019, sportlov 25.2–2.3.2019, påsklov 19.–22.4.2019.

Förskolornas lovdagar: höstlov 15-20.10.2018, jullov 22.12.2018-6.1.2019, sportlov 25.2- 2.3.2018, påsklov 19.4.-22.4.2019.

Karleby bildningscentral

Uppdaterad 23.10.2019 | Skicka respons | Skriv ut