Du är här

Information ges främst på stadens webbsidor och på stadshusets anslagstavla

25.6.2018

Information om stadens verksamhet ges främst på stadens webbsidor och på stadshusets anslagstavla.  Officiella kungörelser finns på webbplatsens förstasida under rubriken Anslagstavla.

I kommunallagen betonas datanätens betydelse vid informationsförmedling. Med datanät avses i första hand kommunens egen webbplats. Stadens kungörelser och andra informativa meddelanden publiceras främst på stadens webbsidor och på den officiella anslagstavlan i stadshusets aula.
Enligt kommunallagen måste kungörelser inte längre publiceras i tidningar, men kan fortsättningsvis göras för att förmedla kommuninvånare information.

Markanvändnings- och bygglagen samt liknande speciallagar förutsätter fortfarande publicering i tidningen. Ärenden som berör dessa meddelas fortfarande som kungörelser på stadens webbsidor och anslagstavla samt dessutom i tidning. 

Officiella kungörelser publiceras på webbplatsens förstasida under rubriken Anslagstavla inom följande teman: Planläggning, Gator och grönområden, Byggande, Miljöärenden och Andra meddelanden. Ärenden som anknyter till tomter finns under rubriken Byggande.

Meddelanden som gäller respektive tema öppnar sig under rubriken. Om det just då inte finns något aktuellt att meddela är sidan tom.

Sektorn eller ansvarsområdet som sköter respektive ärende ansvarar för uppdateringen av officiella kungörelser på webbsidorna.

Uppdaterad 22.6.2018 | Skicka respons | Skriv ut