Du är här

Förändringar i väg-, gatu- och parknamn

25.4.2018

Namnkommittén beslutade i februari om nya namn och namnändringar som gäller gång- och cykelleder, vägar, gator och parker i staden. Stavningen av några gatunamn har ändrats så att den följer en allmän regel om särskrivning av namn som innehåller personnamn.

Besluten gällde sammanlagt 18 nya namn på vägar, gator, gång- och cykelleder och parker:

 • Leden för gång- och cykeltrafik på västra sidan om Sundmun har getts namnet Västra Båthusvägen (Läntinen Venevajantie).
 • Vägen mellan båthusen på östra sidan om Sundmun har getts namnet Östra Båthusvägen (Itäinen Venevajantie).
 • Vägen som leder till minnesmärket i Halkokari har getts namnet Minnesmärksvägen (Muistomerkintie).
 • Strandstråket som leder söderut från Mustakari har getts namnet Tjärmagasinsstråket (Tervamakasiininraitti).
 • Strandstråket som leder norrut från Mustakari och slutar vid bron till Brudskär har getts namnet Davidsbergsstråket (Davidsberginraitti).
 • Området vid korsningen av Långbrogatan, Hakalaxgatan och Sjukhusgatan har getts namnet Hagströmshörnet (Hagströminkulma).
 • Kaustarvägen som börjar från Jyväskylävägen och övergår i Gamla Uleåvägen har getts samma namn som Gamla Uleåvägen (Vanha Ouluntie), dvs. att namnet Kaustarvägen slopas.
 • Vägen som tar av mot vänster från Krekilävägens norra del i Kelviå Peltokorpi har getts namnet Krekilägränden (Krekilänkuja).
 • Vägen som tar av från Korsörsvägen mot Öjavallens fotbollsplan i Knivsund har getts namnet Kvarnbackavägen (Kvarnbackantie).
 • Vägen som tar av från Palmavägen mot udden Norrskata har getts namnet Norrskatavägen (Norrskatantie).
 • Näridrottsparken i Hållhagen har getts namnet Brita Marias park (Brita Marian puisto).
 • Vägen i Rytilaakso koloniträdgård har getts namnet Centralstugevägen (Keskusmajantie).
 • Vägarna i Yxpila koloniträdgård har getts namnen Broccolistigen (Parsakaalipolku), Blomkålsstigen (Kukkakaalipolku), Kålrabbistigen (Kyssäkaalipolku), Kinakålsstigen (Kiinankaalipolku), Rödkålsstigen (Punakaalipolku) och Rosenkålsstigen (Ruusukaalipolku).

Namnen på vägarna i Tullbackens koloniträdgård har ändrats enligt följande:

 • Havupolku blev Bönstigen (Papupolku).
 • Pihapolku blev Purjolöksstigen (Purjopolku).
 • Pohjanpolku blev Potätstigen (Pottupolku).
 • Rinnepolku blev Ärtstigen (Hernepolku).
 • Välipolku blev Dillstigen (Tillipolku).
 • Eteläpolku blev Kålrotsstigen (Lanttupolku).

I tre gators namn har stavningen ändrats i överensstämmelse med en allmän regel:

 • Anders Chydenius gata / Antti Chydeniuksen katu
 • Gustaf Adolfs gata / Kustaa Aadolfin katu
 • Herman Renlunds gata / Herman Renlundin katu

Beslutet om namnändringarna tillkännagavs i stadens annons på tidningen Kokkola 7.3.2018 och under Anslagstavla på stadens webbplats.

Gatuskyltarna med de nya och ändrade namnen kommer att sättas upp i samband med andra arbeten som behöver utföras på platserna i fråga.

Upp

Uppdaterad 25.4.2018 | Skicka respons | Skriv ut