Du är här

Presidentvalet närmar sig

11.1.2018

Förhandsröstningen i presidentvalet inleds onsdagen den 17 januari och pågår fram till den 23 januari. I Karleby går det att rösta på förhand i Karleby stadshus, på Kelviå och Lochteå bibliotek samt Ullava kommundelskontor.

Den egentliga valdagen i den första valomgången är söndagen den 28 januari. Det finns sammanlagt 21 röstningsställen runtom i Karleby.

Om det behövs en andra omgång i valet, förrättas förhandsröstningen mellan den 31 januari och den 6 februari. Förhandsröstningen ordnas på samma röstningsställen som i första omgången. Den egentliga valdagen i den andra valomgången är söndagen den 11 februari. Också då används de 21 röstningsställen som användes under den första egentliga valdagen.

Valdagens röstningsställe bestäms utgående från den röstberättigades hemkommun den 8 december 2017.

Befolkningsregistercentralen skickar anmälan om rösträtt i presidentvalet till den röstberättigades hemadress. Själva meddelandekortet behövs inte vid röstningen. Vid vallokalen räcker det att den röstberättigade har med sig ett identitetsbevis med foto för att styrka sin identitet.

Väljarna får rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands oavsett hemkommun. På valdagen kan väljarna rösta enbart i den vallokal som anges på anmälan om rösträtt som Befolkningsregistercentralen skickar.

Om väljaren har flyttat från orten efter den 8 december 2017, går det att kontrollera röstningsstället genom att kontakta magistraten.

Röstberättigad vid presidentvalet 2018 är varje finsk medborgare som senast på valdagen under det första valet, d.v.s. den 28 januari, fyller 18 år.

Ytterligare information och information om den egentliga valdagens röstningsställen finns på stadens webbplats: Genvägar > Delta och påverka > Val och röstning.

Allmän information om presidentvalet finns på justitieministeriets valwebbplats Vaalit.fi.

Upp

Uppdaterad 11.1.2018 | Skicka respons | Skriv ut