Du är här

Brännvedsförsörjningen vid rast- och eldplatser förtydligas

22.2.2018

På grund av knappa förråd kan mera ved inte föras till rast- och eldplatser våren 2018. I en del av eldplatserna har veden redan tagit slut. De som använder platserna ombes att för säkerhets skull ta med sig den ved de behöver. För att säkerställa att det i fortsättningen finns tillräckligt med ved på de mest besökta eldplatserna kommer brännvedsförsörjningen i fortsättningen att förtydligas.

I fortsättningen omfattas stadens brännvedsförsörjning av följande 12 eldplatser/vindskydd:

 • Sandhagens vindskydd
 • Vitsands vindskydd
 • Hällskärs vindskydd
 • Grilltaket vid Bredvikens badstrand
 • Storforsens kåta och lägerplats
 • Haapakoskis vindskydd och lägerplats
 • Lillpottens kåtar
 • Renögrundets vindskydd och bastu
 • Päiväjärvis vindskydd och kåta
 • Houraatinmäkis kåta
 • Lägerplatsen vid Vattaja badstrand
 • Jussinpauhas vindskydd.

Dessa platser förses med långved samt en yxa och såg. Leveransen av trävara kan dock fördröjas, därför är det säkrast att ta med sig den ved man behöver.

Färdiga klabbar levereras bara på beställning. Den som inte ingår i stadens organisation debiteras 10 euro per säck för brännved och 20 euro för eventuell transport. Klabbar kan beställas på numret 044 780 9175. Den beställda veden kan hämtas från Kyrkbacken varvid ingen avgift debiteras för transporten.

Det nya systemet tas i bruk i sin helhet år 2019, men övergången sker så småningom under år 2018.

Upp

Uppdaterad 22.2.2018 | Skicka respons | Skriv ut