Du är här

Tiedotteet 2018

null template for list_titleDateIng

Planläggningsöversikten informerar om planläggningsprojekt (17.12.2018)

Planläggningsöversikten informerar kortfattat om stadens markanvändningsplaner och planläggningsprojekt. Planläggningsöversikten för 2019 godkändes av stadsstyrelsen den 26 november. Den beskriver Läs mera...

Nytt företagsregister för Karleby- och Perhoregionen har publicerats (17.12.2018)

Det nya företags- och serviceregistret för Karleby- och Perhoregionen har nu publicerats och finns på www.karleby.fi > Kundbetjäning och rådgivning > Företagsregister. På samma sätt som tidigare Läs mera...

Översiktsplanekartan för idrottsparken/centralparken godkändes som underlag för den fortsatta planeringen (12.12.2018)

Stadsfullmäktige beslutade 10.12.2018 godkänna översiktplanekartan för idrottsparken/centralparken som underlag för den fortsatta planeringen. Av kartan framgår var olika funktioner är tänkta att Läs mera...

Perho kommun delägare i KOSEK (11.12.2018)

Karleby stad och Perho kommun intensifierar sitt samarbete vad gäller företagsrådgivning och -utveckling samt koordinering av näringsprojekt på så sätt att Perho kommun blir delägare i KOSEK Läs mera...

Avgränsningen av Karleby nationalstadspark godkändes av fullmäktige (10.12.2018)

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 10.12 godkänna nationalstadsparkens avgränsning. Stadsstyrelsen beslutade redan 26.11 att ansöka om inrättande av en nationalstadspark hos Läs mera...

Stadsfullmäktige beslutade återremittera principerna för prissättning och överlåtelse av tomterna på Brudskär för ny beredning (10.12.2018)

Stadsfullmäktige beslutade på höstens sista sammanträde 10.12 återremittera principerna för prissättning och överlåtelse av tomterna på Brudskär för ny beredning. Beslutet fattades efter en omröstning Läs mera...

Turistinformationen i Karleby flyttar till Karleby stadshus (3.12.2018)

Turistinformationen i Karleby flyttar från köpcentret Chydenia till Karleby stadshus. Turistinformationen öppnas i de nya utrymmena 2.1.2019. Turistinformationen betjänar kunderna vardagar kl. Läs mera...

Sidor om Karleby i flerspråkiga webbtjänsten InfoFinland (30.11.2018)

Invandrarna har många frågor: var ska partnern hitta jobb, hur ordnar det sig med barnens utbildning, var kan man lära sig finska eller svenska?  Svar på bland annat dessa frågor finns i webbtjänsten Läs mera...

Med buss till Heinolaområdet – ett försök i december (27.11.2018)

I Karleby lokaltrafik genomförs ett försök med ny rutt i december. Under tiden 1–20.12. är det möjligt att åka buss till Heinola affärsområde från måndag till lördag. Läs mera...

Björkhagens förnyade Mässpark öppnas för allmänheten (6.11.2018)

Stadens enhet för parker och idrottsplatser har fortsatt att arbeta med ombyggnad av parker i Karleby. Det senaste tillskottet bland de nyrenoverade parkerna är Mässparken. Den byggdes 1975 i Läs mera...

Förslag om att hålla inkomst- och fastighetsskattesatserna oförändrade (6.11.2018)

Stadsstyrelsen behandlade inkomst- och fastighetsskattesatserna för 2019 på sitt sammanträde måndagen den 5 november. Stadsstyrelsen beslöt föreslå stadsfullmäktige att inkomst- och Läs mera...

Projektet för Yxpila skola och daghem genomförs som totalentreprenad och finansieras med leasingfinansiering (23.10.2018)

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 22.10.2018 att projektet för Yxpila skola och daghem genomförs som totalentreprenad i vilken ingår planering och byggande. Projektet finansieras med Läs mera...

JHL:s strejk påverkar Karleby stads service (18.10.2018)

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s strejk 22−23.10 påverkar Karleby stads service inom städ- och matservice samt idrottstjänster. Utgående från den information som finns Läs mera...

Utkastet till utredningsplan för idrottsparken/centralparken hålls framlagt  (12.10.2018)

Utkastet till utredningsplan för idrottsparken/centralparken hålls framlagt 11.10–1.11.2018 vid kundtjänst i stadshuset och på www.karleby.fi > Anslagstavlan > Planläggning.  Läs mera...

Framför din åsikt om välfärdsplanens insatsområden (9.10.2018)

Det är kommunens uppgift att främja välfärden och hälsan. I Karleby stad pågår beredningen av en omfattande välfärdsplan som har som mål att inrikta resurser på kommuninvånarnas välfärd och hälsa. En Läs mera...

Förslag om kandidater för morsdagshederstecken 2019 i Karleby (8.10.2018)

Grunderna för att bevilja hederstecknet är kandidaternas meriter som exemplariska fostrare av barn och ungdomar, främjare av familjeliv och föräldraskap samt mera omfattande ansvarsfull omtanke och Läs mera...

Mattvättanläggningen i Yxpila (1.10.2018)

Mattvättanläggningen i Yxpila stängs den 1.10.2018. Läs mera...

Meddela stadens skogstjänster om stormfällda träd på stadens områden (27.9.2018)

Röjning av stormfällda träd är ett arbete som kräver särskild noggrannhet och kompetens. Utan trängande behov eller omedelbara fara ska ingen annan än en yrkesman röja stormfällda träd. Läs mera...

Brev om dagvattenavgifter skickas snart till fastighetsägare (24.9.2018)

Såsom i många andra kommuner börjar man i Karleby att ta ut en separat avgift för dagvattenhanteringen. Tidigare ingick kostnaderna för hanteringen av dagvatten i Karleby Vattens avloppsvattenavgift, Läs mera...

Renoveringen av stadshusets del A av inleds (12.9.2018)

Stadshusrenoveringens tredje fas, dvs. renoveringen av del A på Salutorgets sida, inleds i slutet av veckan. I och med att arbetet inleds stängs ingången till stadshuset från Salutorgets sida. Läs mera...

Invånarna får medverka i förberedelserna inför jubileumsåret (7.9.2018)

Karleby stad firar sitt 400-årsjubileum år 2020. Jubileumsåret till ära ordnas många evenemang och mycket program i staden, såväl av staden som av andra aktörer och enskilda stadsbor. Särskilt Läs mera...

En pedagogisk park som erbjuder motionsmöjligheter för folk i alla åldrar (27.8.2018)

Karleby har fått en ny aktivitetspark som byggts i Hållhagen intill Sundet och getts namnet Brita Marias park enligt förslaget från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr som gjorde en donation för Läs mera...

Kokkola Material Week arrangeras för sjätte gången (9.7.2018)

Kokkola Material Week arrangeras i år 27.10−1.11.2018. Det internationella evenemanget erbjuder årligen ett högklassigt utbud av aktuell forskning och utvecklingsutsikter inom kemiindustrin, Läs mera...

Information ges främst på stadens webbsidor och på stadshusets anslagstavla (25.6.2018)

Information om stadens verksamhet ges främst på stadens webbsidor och på stadshusets anslagstavla.  Officiella kungörelser finns på webbplatsens förstasida under rubriken Anslagstavla. Läs mera...

Fem förhandsröstningsställen under landskapsvalet i Karleby (19.6.2018)

På sitt sammanträde 18.6.2018 beslöt stadsstyrelsen om ordnandet av landskapsvalets förhandsröstning, röstning på valdagen och utomhusreklamer i Karleby. Tidpunkten för när landskapsvalet ska ordnas Läs mera...

Information om sommarens evenemang i Karleby i en bilaga (15.6.2018)

Stadens tjänster och sommarens evenemang i Karleby har sammanställts i en bilaga som publicerades i tidningen Kokkola 13.6. Avsikten är att bilagan också delas ut till olika platser där den är Läs mera...

Ett delaktighetsprogram har utarbetats för staden (5.6.2018)

Ett delaktighetsprogram har utarbetats för Karleby stad för åren 2018–2021. Stadsstyrelsen beslöt godkänna delaktighetsprogrammet på sitt sammanträde 4.6. Läs mera...

Ändringar i öppettiderna vid stadens verksamhetsställen sommaren 2018 (4.6.2018)

Sommaren för med sig en del ändringar i stadens service och öppethållning. Läs mera...

Frihandel, emigration och immigration diskuteras i Chydenius-seminariet (30.5.2018)

Anders Chydenius-frihandelsseminariet arrangeras fredagen den 15 juni i Karlebysalen. I år diskuteras å ena sidan frihandelns framtid och dess betydelse för det allmänna goda och å andra sidan Läs mera...

Stadsfullmäktige godkände detaljplanen och detaljplaneändringen som gäller Pottens västra strand och Sahanniemi i Yxpila (22.5.2018)

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 21.5 att godkänna förslaget till detaljplanen och detaljplaneändringen som gäller Pottens västra strand och Sahanniemi i Yxpila Läs mera...

Stadsstyrelsen beviljade understöd (15.5.2018)

Staden stöder årligen genom sin understödsverksamhet lokal medborgarverksamhet, organisationer och kommuninvånarnas delaktighet inom ramen för anslaget. Stadsstyrelsen beslutade den 7.5 efter en Läs mera...

Detaljplanen och detaljplaneändringen som gäller Pottens västra strand och Sahanniemi i Yxpila till stadsfullmäktige (14.5.2018)

Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 7.5 enhälligt lägga fram för fullmäktige att de godkänner förslaget till detaljplan och detaljplaneändring som gäller Pottens västra strand och Sahanniemi Läs mera...

Mattvättanläggningen i Yxpila (14.5.2018)

Mattvättanläggningen i Yxpila öppnas den 14.5.2018. Läs mera...

Ljusshow ersätter fyrverkeri under veneziad- och nyårsfirandet (14.5.2018)

På basis av en fullmäktigemotion behandlade stadsstyrelsen på sitt sammanträde 7.5 avståendet från användningen av fyrverkeripjäser under veneziad- och nyårsfirandet. Man har som mål att en ljusshow Läs mera...

Andra fasen av stadshusrenoveringen klar (7.5.2018)

Andra fasen av stadshusets renovering, del B på ämbetshusets sida, har blivit klar. Renoveringen av del B har genomförts i två etapper. Arkivet på första våningen blev färdigt redan i början av året Läs mera...

Ändrade tjänster och titlar inom stadsmiljösektorn på grund av omorganisation (4.5.2018)

Stadsstyrelsen beslutade den 16 april om vissa ändringar i tjänstebeteckningar och tjänster inom stadsmiljösektorn. Ändringarna hör samman med sektorns omorganisation och nya verksamhetsmodell som Läs mera...

Förändringar i väg-, gatu- och parknamn (25.4.2018)

Namnkommittén beslutade i februari om nya namn och namnändringar som gäller gång- och cykelleder, vägar, gator och parker i staden. Stavningen av några gatunamn har ändrats så att den följer en allmän Läs mera...

Lochteå kommundelskontor har flyttat (23.4.2018)

Lochteå kommundelskontor har flyttat till Lochteå bibliotek. Kommundelkontoret finns på andra våningen. Besöksadressen är Skogsåkersvägen 2, 68230 Lochteå. Läs mera...

Staden anställer nästan 250 sommarjobbare (18.4.2018)

Karleby stads sommarjobb söktes inom den utsatta tiden, d.v.s. den 28 februari, av 759 personer födda mellan 1997 och 2001. Hittills har 239 sommarjobbare valts. Sommarjobb kan ännu bli lediga under Läs mera...

Alla resultatmål överskreds i bokslutet för 2017  (4.4.2018)

Ekonomiskt sett var 2017 ett exceptionellt bra år. Efter bokslutsöverföringarna var räkenskapsperiodens överskott 2,2 miljoner euro. Det goda resultatet garanterar dock inte att inkomstutvecklingen Läs mera...

Staden stärker funktionerna för företagsutveckling och turism (29.3.2018)

Företagsutveckling och stärkande av turismens dragningskraft spelar en viktig roll i bevarandet av stadens livskraft och attraktivitet, och detta förändras inte i en landskapsreform. Koncern- och Läs mera...

Personalrapport 2017 har publicerats (29.3.2018)

En med tanke på personalen viktig ändring under 2017 var att social- och hälsovårdsväsendet överfördes till Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. I och med förändringen Läs mera...

Förändring i sotningssystemet (23.3.2018)

Räddningsnämnden i Mellersta-Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsnämnd har beslutat om att göra en förändring i sotningssystemet inom räddningsverkets område. Läs mera...

Karleby stad uppmärksammar Nordens dag (22.3.2018)

Karleby stad uppmärksammar Nordens dag och den nordiska samhörigheten fredag 23.3. genom att flagga med nordiska ländernas flaggor utanför stadshuset.  Läs mera...

Välkommen med i Earth Hour-evenemang i Karleby (22.3.2018)

Karlebys Earth Hour 2018-evenemang lördag 24.3.  Läs mera...

Nuvarande förhandsröstningsställen motsvarar karlebybornas behov (16.3.2018)

Staden kartlade 22.2–15.3 i tjänsten Dinåsikt.fi karlebybornas åsikter om hur de i fortsättningen vill rösta på förhand. Inom utsatt tid besvarades enkäten av sammanlagt 98 personer. Läs mera...

Kundbetjäningen i stadshuset förnyas (14.3.2018)

Stadshusets kundbetjäning som har funnits vid disken nära ingången mot salutorget har flyttat till den andra änden av entréhallen, dvs. den nyligen renoverade delen av huset. Disken finns intill Läs mera...

Video om stadens nya strategi (21.2.2018)

Nu finns det en video om Karleby stads strategi 2018−2021, Karleby förnyas djärvt. Den knappa två minuter långa videon sammanfattar strategins huvudteman: lämpligt nära, en lockande och attraktiv Läs mera...

Leasingfinansiären för Chydenius skolas nybygge har valts (8.2.2018)

Stadsstyrelsen beslöt den 5 februari på basis av en totalekonomisk jämförelse välja Kommunfinans Abp till leasingfinansiär för Chydenius skolas nybygge. Peab Oy valdes redan tidigare till utförare av Läs mera...

Förändringar i stadshusets kundbetjäning (7.2.2018)

Kundbetjäningen i stadshuset har förändrats så att de två infodiskarna i vardera änden av entréhallen har fått olika funktion och därmed också olika namn. Infodisken vid stadshusets huvudingång Läs mera...

Pris för forskning om österbottniska borgarnätverk (7.2.2018)

Vid sin årsfest 5.2.2018 tilldelade Svenska litteratursällskapet i Finland ett pris för bokserien Pohjanmaan porvareiden vuosisata – Borgarliv i Österbotten. Bokseriens antologier är resultat av ett Läs mera...

I fortsättningen har Karleby 15 röstningsområden (30.1.2018)

Stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 29.1.2018, att antalet nuvarande röstningsområden minskas från 21 till 15 genom sammanslagningar. Beslutet fattades efter tre omröstningar. Enligt Läs mera...

Café Tankars företagarfamilj tilldelades Turismfyren (18.1.2018)

Företagarfamiljen Peltoniemi, som driver Tankars sommarcafé, får i år motta Karleby Turismfyr. Priset delades ut torsdagen den 18 januari i samband med Resemässan 2018 på Visit Kokkolas avdelning Läs mera...

Granskningen av fastighetens tekniska skick i Donnerska skolan och Karleby svenska gymnasium har färdigställts och åtgärder vidtas (17.1.2018)

Donnerska skolans och Karleby svenska gymnasiums fastighet på Banérgatan har undersökts av IdeaStructura Oy i slutet av år 2017. Målet med undersökningarna har varit att kartlägga konstruktionernas Läs mera...

Ett pilotförsök med omorganisering av kundbetjäningen i stadshusets publika utrymmen genomförs under 2018 (17.1.2018)

I stadshuset inleds ett försök som går ut på att kundbetjäningen i de publika utrymmena sköts separat från stadens kundtjänst. I försöket som varar till utgången av året ansvarar Fazer Food Services Läs mera...

Presidentvalet närmar sig (11.1.2018)

Förhandsröstningen i presidentvalet inleds onsdagen den 17 januari och pågår fram till den 23 januari. I Karleby går det att rösta på förhand i Karleby stadshus, på Kelviå och Lochteå bibliotek samt Läs mera...

Justering föreslås av indelningen i röstningsområden (11.1.2018)

Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 8.1 föreslå fullmäktige att indelningen i röstningsområden justeras. Enligt förslaget minskas antalet nuvarande röstningsområden från 21 till 15 genom Läs mera...

Reparationsplanen för Karleby idrottsgård godkändes (11.1.2018)

Stadsstyrelsen godkände på sitt sammanträde 8.1 reparationsplanen för Karleby idrottsgård. Reparationerna består av nödvändiga minimiåtgärder för att kunna förlänga användningen av lokalerna i ca fem Läs mera...

Preliminär planering av centralparken inleds (11.1.2018)

Stadsstyrelsen beslutade 8.1 inleda planeringen av centralparken och utse en arbetsgrupp för ändamålet. Den preliminära planen ska vara färdig före utgången av augusti 2018. I planen ingår en helhet Läs mera...

Ny webbtjänst för idrottsplatser öppnad (4.1.2018)

Idrottstjänster har tagit i bruk en ny idrottsplatstjänst som ger möjlighet att följa bl.a. underhållet av skidspår och isbanor på karta. Tjänsten finns på stadens webbplats under Tjänster > Idrott Läs mera...


Uppdaterad 29.12.2017 | Skicka respons | Skriv ut