Du är här

Meddela stadens skogstjänster om stormfällda träd på stadens områden

27.9.2018

Röjning av stormfällda träd är ett arbete som kräver särskild noggrannhet och kompetens. Utan trängande behov eller omedelbara fara ska ingen annan än en yrkesman röja stormfällda träd.

När omedelbar fara hotar ska man helst kontakta Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk, och i risker som anknyter till ledningar och elektricitet Karleby Energis eller Korpelan Voimas jour beroende på området som drabbats.

Röjningen av stormfällda träd på stadens områden görs i första hand med ledning av stadens skogstjänster.

Om träd fallit på områden som ägs av staden, t.ex. i skogar eller parker, får dessa inte röjas på egen hand, utan stadens skogstjänster ska informeras om saken. I meddelandet är det bra att nämna vad som hänt, var och om situationen medför omedelbar olägenhet. Om träd fallit över vägar eller gång- och cykelvägar kan också vägmästaren kontaktas.

Eftersom träd redan har fallit och eventuellt ännu kommer att falla ber vi stadsinvånarna ha tålamod. Staden startar röjningen av stormfällda träd på stadens områden från de värst drabbade områdena och fortsätter sedan till följande objekt, men röjningen tar sin tid.  

Man måste komma ihåg att vinden också kan ha skadat trädrötter även om trädet står kvar. Därför lönar det sig ännu att iaktta omgivningen de närmaste dagarna. Träd som lossnat från roten kan falla senare när stormvindarna redan mojnat.  

På privat mark beslutar varje markägare själv om röjningen av sina egna stormfällda träd. 

Upp

Uppdaterad 27.9.2018 | Skicka respons | Skriv ut