Du är här

Utkastet till utredningsplan för idrottsparken/centralparken hålls framlagt 

12.10.2018

Utkastet till utredningsplan för idrottsparken/centralparken hålls framlagt 11.10–1.11.2018 vid kundtjänst i stadshuset och på www.karleby.fi > Anslagstavlan > Planläggning

Ett presentations- och diskussionsmöte angående ärendet hålls tisdagen den 16 oktober 2018 kl. 16.30–18.00 i Karlebysalen (stadshuset). Välkommen!

Uppdaterad 15.10.2018 | Skicka respons | Skriv ut